051 Економіка

 Освітня програма "Економіка підприємства" 

 

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Вища математика

Основи охорони праці

Фізичне виховання

Політична економія

Економіка підприємства

Фінанси підприємства

Бухгалтерський облік

Статистика

 

Фінансовий облік

Інформаційні системи і технології на підприємствах

Податкова система

Економічний аналіз

Фінанси, гроші та кредит

Ціноутворення

Підприємницька діяльність

Менеджмент

Маркетинг

Основи інноваційної діяльності

Охорона праці в галузі

Управління витратами

Планування та організація діяльності підприємства

Економічне обгрунтування управлінських рішень

Економіка і нормування праці

Практики

Програма комплексного екзамену за фахом