071 Облік і оподаткування

Освітня програма "Бухгалтерський облік"

 

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Вища математика

Основи охорони праці

Фізичне виховання

 

Політична економія

Економіка підприємства

Фінанси підприємств

Бухгалтерський облік

Статистика

Фінансовий облік

Інформаційні системи та технології в обліку

Податкова система

Економічний аналіз

Фінанси, гроші та кредит

Підприємницька діяльність

Менеджмент

Маркетинг

Основи інноваційної діяльності

Казначейська справа

Звітність підприємства

Облік і звітність у бюджетних установах

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Контроль і ревізія

Основи аудиту

Гроші та кредит

Охорона праці в галузі

Практики

Програма комплексного екзамену за фахом