076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма "Товарознавство та комерційна діяльність"

 

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика

Політична економія

Економіка торговельного підприємства

Основи стандартизації, метрології та управління якістю

Фінанси підприємств

Бухгалтерський облік

Обладнання підприємств торгівлі

Товарознавство

Фінанси, гроші та кредит

Основи торговельного підприємництва

Менеджмент

Маркетинг

Основи інноваційної діяльності

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Інформаційні системи та технології в підприємництві та торгівлі

Організація і технологія торговельних процесів

Комерційна діяльність

Логістика

Біржова діяльність

Основи культури сервісу та етики бізнесу

Охорона праці в галузі

Чинники успішного працевлаштування

Практики

Програма комплексного  екзамену за фахом

Фізичне виховання