076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма "Товарознавство та комерційна діяльність"

 

 

 

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Вища математика

Основи охорони праці

Фізичне виховання

 

Політична економія

Економіка торговельного підприємства

Основи стандартизації, метрології та управління якістю

Бухгалтерський облік

Обладнання підприємств торгівлі

Товарознавство

Інформаційні системи та технології в підприємництві та торгівлі

Організація і технологія торговельних процесів

Комерційна діяльність

Фінанси, гроші та кредит

Основи торговельного підприємництва

Основи менеджменту

Основи маркетингу

Основи інноваційної діяльності

Логістика

Біржова діяльність

Основи культури сервісу та етики бізнесу

Охорона праці в галузі

Чинники успішного працевлаштування

Практики

Програма комплексного  екзамену за фахом