274 Автомобільний транспорт

Освітня програма "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

 

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Безпека життєдіяльності  та основи охорони праці

Вища математика

Економіка підприємства з основами  менеджменту та маркетингу 

Інженерна та комп'ютерна графіка

Фізика

Технічна механіка

Загальна електротехніка з основами електроніки

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Гідравліка, гідро- і пневмоприводи

Основи охорони праці

Соціологія

Фізичне виховання

 

Автомобілі

Теорія та конструкція автомобілів

Автомобільні двигуни

Правила та безпека дорожнього руху

Електричне та електронне обладнання автомобілів

Технічна експлуатація автомобілів

Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів

Автомобільні перевезення

Організація та планування підприємств

Основи технології ремонту автомобілів

Основи проектування

Економіка підприємств

Основи менеджменту

Охорона праці в галузі

Практики

Дипломування