274 Автомобільний транспорт (5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

 

Фізика

Екологія

Креслення

Технічна механіка

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Електротехніка і електроніка (Електротехніка)

Обчислювальна техніка

Вища математика

Економіка підприємств

Автомобілі

Основи охорони праці

Безпека життєдіяльності

Електрообладнання автомобілів

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів

Технічна експлуатація автомобілів

Основи технології ремонту автомобілів

Автомобільні перевезення

Правила і безпека дорожнього руху

Організація та планування підприємств

Основи менеджменту

Вступ до спеціальності

Автомобільні двигуни

Теорія і конструкція автомобілів

Основи проектування

Охорона праці в галузі

Практики

Дипломування