274 Автомобільний транспорт

Освітня програма "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

 

Історія України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вища математика

Економіка підприємства з основами  менеджменту та маркетингу 

Інженерна та комп'ютерна графіка

Фізика

Технічна механіка

Загальна електротехніка з основами електроніки

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Автомобілі

 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Філософія

Безпека життєдіяльності  та основи охорони праці

Гідравліка, гідро- і пневмоприводи

Теорія та конструкція автомобілів

Правила та безпека дорожнього руху

Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів

Автомобільні двигуни

Електричне та електронне обладнання автомобілів

Технічна експлуатація автомобілів

Фізичне виховання

 

Соціологія

Основи менеджменту

Автомобільні перевезення

Організація та планування підприємств

Основи технології ремонту автомобілів

Основи проектування

Практики

Дипломування