Відділення галузевого машинобудування та автомобільного транспорту

Демченко Наталія Анатоліївна
завідувач відділення галузевого машинобудування та автомобільного транспорту
 
     Освіта вища, "Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить" (Рубіжанський філіал Волошировградського машинобудівного інституту).
     Викладач вищої категорії.
     Педагогічний стаж – 19 років.

      На автомеханічному відділенні студенти навчаються:

       - за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" (5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»). Молодший спеціаліст з цієї спеціальності повинен володіти знаннями в галузі теорії і практики суспільного розвитку, брати активну участь в реалізації завдань, пов’язаних з підвищенням ефективності виробництва у нових економічних умовах.

      Фахівець має знати основи організації роботи та здійснювати технічне керівництво роботами з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту обладнання, готувати документацію для проведення ремонтних робіт, проводити механічні розрахунки, виконувати правила охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, застосовувати заходи з охорони навколишнього середовища.


      - за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" (5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»). Молодший спеціаліст цієї спеціальності повинен знати основи організації роботи та здійснювати технічне керівництво роботами з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів, готувати документацію для проведення ремонтних робіт.
      Практичний курс навчання студенти проходять на підприємствах міста, що дає можливість володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання.

      На відділенні працюють викладачі двох циклових комісій:
      - спецмеханічних дисциплін (голова комісії - Андропова Любов Леонідівна);
      - спецавтомеханічних дисциплін (голова комісії - Севрюк Марина Валеріївна)

Контингент відділення
Група Куратор Чисельність
РАД18 Моісеєнко Н.А. 20
РАД18С Лазуренко Є.С. 11
РАД17 Мещеряков І.Ю. 21
РАД17С Лазуренко Є.С. 15
РАД16 Севрюк М.В. 25
РАД15 Прийма В.В. 26
МД17 Коняхіна Т.Л. 23
МД16 Ляхова Л.В. 29
МД15 Андропова Л.Л. 31