Автомеханічне відділення

Тарасенко Олександр Іванович
завідувач автомеханічного відділення
     Освіта вища, магістр хімічних технологій (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля).
     Кандидат технічних наук («хімічна технологія органічних речовин»).
     Викладач першої категорії.
     Педагогічний стаж – 4 роки.

      На автомеханічному відділенні студенти навчаються:

       - за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" (5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»). Молодший спеціаліст з цієї спеціальності повинен володіти знаннями в галузі теорії і практики суспільного розвитку, брати активну участь в реалізації завдань, пов’язаних з підвищенням ефективності виробництва у нових економічних умовах.

      Фахівець має знати основи організації роботи та здійснювати технічне керівництво роботами з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту обладнання, готувати документацію для проведення ремонтних робіт, проводити механічні розрахунки, виконувати правила охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, застосовувати заходи з охорони навколишнього середовища.


      - за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" (5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»). Молодший спеціаліст цієї спеціальності повинен знати основи організації роботи та здійснювати технічне керівництво роботами з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів, готувати документацію для проведення ремонтних робіт.
      Практичний курс навчання студенти проходять на підприємствах міста, що дає можливість володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання.

      На відділенні працюють викладачі двох циклових комісій:
      - спецмеханічних дисциплін (голова комісії - Андропова Любов Леонідівна);
      - спецавтомеханічних дисциплін (голова комісії - Мостовой Валерій Павлович)

Контингент відділення
Група Куратор Чисельність
МД16 Ляхова Л.В. 28
МД15А Андропова Л.Л. 15
МД15Б Болотіна О.В. 20
МД14А Белякова Я.В. 17
МД14Б Лимар О.П. 14
МД13А Скрипнік А.Г. 20
МД13Б Мамона Т.П. 18
РАД16С Мостовой В.П. 22
РАД16 Григор`єв О.С. 24
РАД13 Мещеряков І.Ю. 20
РАД14 Гончарова Т.Ю. 23
РАД15С Лазуренко Є.С. 11
РАД15 Прийма В.В. 25