Відділення механічної інженерії, будівництва та транспорту

Демченко Наталія Анатоліївна
завідувач відділення механічної інженерії, будівництва та транспорту
 
     Освіта вища, "Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить" (Рубіжанський філіал Волошировградського машинобудівного інституту).
     Викладач вищої категорії.
     Педагогічний стаж – 20 років.

      На відділенні механічної інженерії, будівництва та транспорту студенти навчаються:

       - за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" (освітня програма «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»). Молодший спеціаліст з цієї спеціальності повинен володіти знаннями в галузі теорії і практики суспільного розвитку, брати активну участь в реалізації завдань, пов’язаних з підвищенням ефективності виробництва у нових економічних умовах.

      Фахівець має знати основи організації роботи та здійснювати технічне керівництво роботами з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту обладнання, готувати документацію для проведення ремонтних робіт, проводити механічні розрахунки, виконувати правила охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту, застосовувати заходи з охорони навколишнього середовища.


      - за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" (освітня програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»). Молодший спеціаліст цієї спеціальності повинен знати основи організації роботи та здійснювати технічне керівництво роботами з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів, готувати документацію для проведення ремонтних робіт.
      Практичний курс навчання студенти проходять на підприємствах міста та регіону, що дає можливість володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання.

 

      - за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (освітня програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»).


      На відділенні працюють викладачі трьох випускових циклових комісій:
      - загальнотехнічних та спеціальномеханічних дисциплін (голова комісії - Андропова Любов Леонідівна);    
      - спеціальних автомеханічних дисциплін (голова комісії - Севрюк Марина Валеріївна)
      - будівельних дисциплін (голова комісії - Болотін Олександр Володимирович)

 

Контингент відділення
Група Куратор Чисельність
РАД19 Ліннік Л.О. 19
РАД19С Лазуренко Є.С. 10
МД19/БСД19 Шаповалова Т.В. 16/12
РАД18 Моісеєнко Н.А. 20
РАД18С Лазуренко Є.С. 10
МД18/БСД18 Носова Н.М. 9/11
БСД18С Демченко Н.Л. 8
РАД17 Мещеряков І.Ю. 20
МД17 Коняхіна Т.Л. 20
БСД17 Болотін О.В. 10
РАД16 Севрюк М.В. 22
МД16 Ляхова Л.В. 25
БСД16 Болотін О.В. 11
БСЗ19С   9