Циклова комісія будівельних дисциплін

Викладачами циклової комісії ведеться підготовка молодших спеціалістів за напрямом 19 «Будівництво та архітектура» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

До складу комісії входять
Болотін Олександр Володимирович
голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії

 

Закінчив Луганський національний аграрний університет, інженер-будівельник.
Викладає дисципліни «Основи розрахунку будівельних конструкцій», «Основи систем автоматизованого проектування», «Інженерна та комп`ютерна графіка»
,
«Будівельна механіка»
alexbolotin@ukr.net

Носова Наталія Миколаївна
член комісії, спеціаліст вищої категорії

 

Закінчила Донбаський державний технічний університет, інженер-будівельник.
Викладає дисципліни: «Основи охорони праці», «Будівельне матеріалознавство»,«Технологія та організація будівельного виробництва» .

natalianosova@ukr.net

Шаповалова Тетяна Валеріївна
член комісії, спеціаліст 2 категорії

 

Закінчила Донбаський державний технічний університет, інженер-будівельник.
Викладає дисципліни: «Інженерне геодезія», «Будівельні конструкції», «О
бстеження та випробування будівельних споруд», «Інженерна та комп`ютерна графіка»,«Санітарно-технічне обладнання будівель», «Будівельна техніка».

Моргун Олена Стефанівна
член комісії, майстер виробничого навчання

 

Закінчила Донбаський державний технічний університет, промислове і цивільне будівництво 2009 р.

 

Циклова комісія будівельних дисциплін була створена 1 вересня 2012 року для якісної підготовки контингенту студентів напряму «Будівництво та архітектура». За період роботи членами комісії було створено навчально-методичне забезпечення дисциплін  професійного та практичного циклу освітньої програми «Будівництво та експлуатація будівель та споруд», обладнані згідно вимог стандартів навчальні кабінети, майстерні та лабораторії. Викладачі комісії ведуть активну позааудиторну роботу: щорічно проводяться тижні комісії будівельних дисциплін, науково-практичні конференції та семінари для студентів.