Циклова комісія будівельних дисциплін

Викладачами циклової комісії ведеться підготовка молодших спеціалістів за напрямом: галузь знань 19 «Будівництво та архітектура» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

До складу комісії входять
Болотін Олександр Володимирович
голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії

 

Закінчив Луганський національний аграрний університет, «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник, 2005.

Підвищення кваліфікації: 2015 р, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, викладач загальнотехнічних та будівельних дисциплін

sahabolotin@gmail.com

Носова Наталія Миколаївна
член комісії, спеціаліст вищої категорії

 

Закінчила Донбаський державний технічний університет, «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник, 2009.

Підвищення кваліфікації: 2015р., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, викладач будівельних дисциплін

cnhjbntkm2018@gmail.com

Шаповалова Тетяна Валеріївна
член комісії, спеціаліст 2 категорії

 

Закінчила Донбаський державний технічний університет, «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник, 2009.

Підвищення кваліфікації: 2018р., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, курс «Будівництво та цивільна інженерія»

rpkbudivelniki@gmail.com

Моргун Олена Стефанівна
член комісії, майстер виробничого навчання

 

Закінчила Донбаський державний технічний університет, «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник, 2009.

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДНЗ « Запорізький будівельний центр ПТО» маляр шостого розряду, штукатур шостого розряду, лицювальник шостого розряду

 

Циклова комісія будівельних дисциплін була створена 1 вересня 2012 року для якісної підготовки контингенту студентів спеціальності «Будівництво та архітектура». За період роботи членами комісії було створено навчально-методичне забезпечення дисциплін  професійного та практичного циклу освітньої програми «Будівництво та експлуатація будівель та споруд», обладнані згідно вимог стандартів навчальні кабінети (економіки та організації будівельного виробництва, будівельних конструкцій, будівельного матеріалознавства, санітарно-технічного обладнання будівель та інженерної геодезії), майстерні та лабораторії випробування будівельних матеріалів. Викладачі комісії ведуть активну позааудиторну роботу: щорічно проводяться тижні комісії будівельних дисциплін, науково-практичні конференції та семінари для студентів.