Циклова комісія будівельних та автомеханічних дисциплін

             Циклова комісія будівельних та автомеханічних дисциплін була створена шляхом злиття циклових комісій будівельних дисциплін та спецавтомеханічних дисциплін у звязку з прийняттям Закону України «Про фахову передвищу освіту» 1 вересня 2020 року для якісної підготовки здобувачів освіти за спеціальностями  192 Будівництво та цивільна інженерія  та 274 Автомобільний транспорт за кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та фахового молодшого баклавра за освітніми программами  «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» та «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

До складу комісії входять
Болотін Олександр Володимирович
голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії

 

Закінчив Луганський національний аграрний університет, «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник, 2005.

Підвищення кваліфікації: 2015 р, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, викладач загальнотехнічних та будівельних дисциплін

sahabolotin@gmail.com

Носова Наталія Миколаївна
член комісії, спеціаліст вищої категорії

 

Закінчила Донбаський державний технічний університет, «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник, 2009.

Підвищення кваліфікації: 2015р., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, викладач будівельних дисциплін

cnhjbntkm2018@gmail.com

Шаповалова Тетяна Валеріївна
член комісії, спеціаліст 2 категорії

 

Закінчила Донбаський державний технічний університет, «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник, 2009.

Підвищення кваліфікації: 2018р., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, курс «Будівництво та цивільна інженерія»

rpkbudivelniki@gmail.com

Моргун Олена Стефанівна
член комісії, майстер виробничого навчання

 

Закінчила Донбаський державний технічний університет, «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник, 2009.

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДНЗ « Запорізький будівельний центр ПТО» маляр шостого розряду, штукатур шостого розряду, лицювальник шостого розряду

Севрюк Марина Валеріївна

член комісії, спеціаліст вищої категорії

 

Закінчила Ворошиловградський машинобудівний інститут «Організація перевезень і управління на промисловому транспорті», 1992 р.

Підвищення кваліфікації: 2015 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (транспорт).

sevrukmarina43@gmail.com

Мостовой Валерій Павлович

член комісії, спеціаліст вищої категорії

 

Закінчив Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка "Професійне навчання. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту", 2008 р.

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,  професійне навчання (транспорт).

 

Лазуренко Євген Станіславович

член комісії, спеціаліст вищої категорії

 

Закінчив Донецький політехнічний інститут "Автомобілі і автомобільне господарство", 1984 р.

Підвищення кваліфікації: 2018 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (транспорт)

lazur.rpr@gmail.com

 

 

     Якісне навчально- методичне забезпечення, що розроблене досвіченними викладачами, різноманітні позааудиторні заходи, заплановані  членами  циклової комісії, а також обладнані згідно вимог стандартів навчальні кабінети (економіки та організації будівельного виробництва, будівельних конструкцій, будівельного матеріалознавства, санітарно-технічного обладнання будівель та інженерної геодезії, правил і безпеки руху, технічних засобів організації дорожнього руху автомобільних двигунів, будови автомобілів, електронного та електричного обладнання автомобілів, технічної експлуатації автомобілів), майстерні та лабораторії випробування будівельних матеріалів та електрообладнання автомобілів надають всі можливості здобувачам освіти отримати  якісні знання з дисциплін циклу професійної підготовки,   порофесійні  практичні навички у вирішенні проблемних ситауації, що повязані з майбутньою спеціальністю, та дають застосовувати теоретичні знання під час проведення навчальних  та виробничих практик.