Циклова комісія будівельних дисциплін

Викладачами циклової комісії ведеться підготовка молодших спеціалістів за напрямом 0601 «Будівництво та архітектура» зі спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд».

До складу комісії входять
Болотін Олександр Володимирович
голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
Закінчив Луганський національний аграрний університет, інженер-будівельник.
Викладає дисципліни «Б
удівельні конструкції», «Основи розрахунку будівельних конструкцій», «Основи систем автоматизованого проектування», «Інженерне креслення»
alexbolotin@ukr.net
Носова Наталія Миколаївна
член комісії, спеціаліст 1 категорії

Закінчила Донбаський державний технічний університет, інженер-будівельник.
Викладає дисципліни: «Будівельні конструкції», «Основи охорони праці», «Будівельне матеріалознавство»,«Технологія та організація будівельного виробництва» .

natalianosova@ukr.net

Шаповалова Тетяна Валеріївна
член комісії, спеціаліст, викладач, майстер виробничого навчання
Закінчила Донбаський державний технічний університет, інженер-будівельник.
Викладає дисципліни: «Інженерне геодезія», «Будівельні конструкції»,«Інженерне креслення»,«О
бстеження та випробування будівельних споруд», навчальні практики.
Моргун Олена Стефанівна
член комісії, спеціаліст, викладач, майстер виробничого навчання
Закінчила Донбаський державний технічний університет, промислове і цивільне будівництво 2009 р.
Викладає дисципліни: «Метрологія і стандартизація» «Будівельна механіка», «Санітарно-технічне обладнання будівель», «Інженерна геодезія», «Будівельна техніка», «Вступ до спеціальності», «Охорона праці в галузі», «Будівельне матеріалознавство»

 

Циклова комісія будівельних дисциплін була створена 1 вересня 2012 року для якісної підготовки контингенту студентів напряму «Будівництво та архітектура». За період роботи членами комісії було створено навчально-методичне забезпечення дисциплін  професійного та практичного циклу спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель та споруд», обладнані згідно вимог стандартів навчальні кабінети, майстерні та лабораторії. Викладачі комісії ведуть активну позааудиторну роботу: щорічно проводяться тижні комісії будівельних дисциплін, науково-практичні конференції та семінари для студентів.