Циклова комісія економічних дисциплін

     

   
Святошенко Олена Олександрівна
голова ЦК, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії 
 
Закінчила в 2001 році Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність»  та здобула кваліфікацію товарознавця. 
Викладає дисципліни «Товарознавство», «Товарознавство харчових продуктів»,  «Економіка торгівлі», «Комерційна діяльність, «Основи торговельного підприємництва», «Охорона праці в галузі», «Політична економія», «Культура сервісу». 
 
Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, товарознавство та торговельне підприємництво.
E-mail: elena.svyatoshenko@yandex.ua
    

  
Тарапат Тамара Дмитрівна
член комісії, викладач,  спеціаліст вищої категорії
 
Закінчила в 1990 році Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю «Економіка та організація хімічної промисловості» і здобула кваліфікацію інженера-економіста.
Викладає дисципліни: «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік», «Контроль і ревізія», «Основи аудиту», «Економіка та планування виробництва», «Планування та організація діяльності підприємства», «Б
ухгалтерськй облік»  «Вступ до спеціальності».
 
Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта(Економіка).
E-mail: tamara.tarapat@mail.ru
 
      

    
Гончарова Тетяна Юріївна
 член комісії, викладач, спеціаліст першої категорії 
 
Закінчила в 2007 році Харківський державний університет харчування і торгівлі за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» та здобула кваліфікацію магістра з товарознавства та експертизи в митній справі. 
Викладає дисципліни  «Основи маркетингу», «Основи менеджменту і маркетингу», «Організація і технологія торговельних процесів», «Основи стандартизації, метрології і управління якістю», «Логістика», «Вступ у спеціальність», «Економіка підприємств галузі».
 
Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта.
E-mail: nbxt@mail.ru

Арістова Ольга Миколаївна
член комісії, викладач, спеціаліст

Закінчила в 2012 році Київський економічний інститут менеджменту зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» та здобула кваліфікацію спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування.
Викладає дисципліни «Основи підприємництва та управлінської діяльності», «Економіка будівництва», «Економіка підприємств різних типів»,, «Економічна обґрунтування управлінських рішень»,  «Економіка підприємства», «Вступ до спеціальності», «Податкова система», «Економічний аналіз».

 

Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта.

E-mail: olga.aristova00@mail.ru

Водолазська Ірина Геннадіївна

член комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії

Закінчила в 2006 році Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Економіка підприємства» і здобула кваліфікацію економіста. 
Викладає дисципліни «Статистика», «Статистика підприємств».

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта(Економіка).

E-mail: mail@rpk.lg.ua

Троян Надія Семенівна

член комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії 

Закінчила в 1980 році Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю «Бухгалтерський облік» і здобула кваліфікацію економіста. 
Є керівником навчальних і технологічних практик.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта(Економіка).

Харченко Анна Олександрівна
член комісії, викладач, спеціаліст

Закінчила в 2010 році Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. Викладає дисципліни  «Облік і звітність у бюджетних установах», «Податкова система».

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта(Економіка).

E-mail: harchenko-1983@mail.ru

 

Бугаєвська Наталія Вячеславівна
член комісії, викладач, спеціаліст

Закінчила в 2015 р. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Фінанси і кредит» (бакалавр). Здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту. Викладає дисципліни: «Основи економічної теорії», «Менеджмент», «Основи менеджменту».

 

E-mail: @ukr.net

 

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах циклової комісії:

Кабінет економічних дисциплін, завідувачка Васильєва О.М.

     

 

Кабінет обліку і фінансів, завідувачка Тарапат Т.Д.

 

Кабінет менеджменту і маркетингу, завідувачка Гончарова Т.Ю.

 

 

Кабінет дисциплін професійно-практичної підготовки зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»,
завідувачка Святошенко О.О.

 

Викладачами ЦК ведеться підготовка студентів за напрямом 0305 «Економіка та підприємництво» зі спеціальностей 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

5.03050401 «Економіка підприємства»
 1. Політична економія (+ спеціальність 5.03050901)
 2. Економіка підприємства (+ спеціальність 5.03050901)
 3. Фінанси підприємства (+ спеціальність 5.03050901)
 4. Бухгалтерський облік (+ спеціальність 5.03050901)
 5. Статистика (+ спеціальність 5.03050901)
 6. Планування та організація діяльності підприємства
 7. Фінансовий облік (+ спеціальність 5.03050901)
 8. Економіка і нормування праці
 9. Управління витратами
 10. Податкова система (+ спеціальність 5.03050901)
 11. Економічний аналіз (+ спеціальність 5.03050901)
 12. Менеджмент
 13. Основи маркетингу
 14. Ціноутворення
 15. Статистика підприємств (+ спеціальність 5.03050901)
 16. Економічне обґрунтування управлінських рішень
 17. Вступ до спеціальності (+ спеціальність 5.03050901)
 18. Охорона праці в галузі ( + спеціальність 5.03050901)

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 1. Облік і звітність у бюджетних організаціях
 2. Контроль і ревізія
 3. Казначейська справа
 4. Фінанси
 5. Гроші та кредит
 6. Основи аудиту
 7. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
 8. Вступ до спеціальності
5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»
 1. Політекономія
 2. Товарознавство
 3. Комерційна діяльність
 4. Економіка торгівлі
 5. Основи торговельного підприємництва
 6. Організація і технологія торговельних процесів
 7. Основи стандартизації, метрологія та управління якістю
 8. Обладнання підприємств торгівлі
 9. Логістика
 10. Основи маркетингу
 11. Основи менеджменту
 12. Бухгалтерський облік
 13. Культура сервісу
 14. Вступ до спеціальності
 15. Охорона праці в галузі