Циклова комісія економічних дисциплін

«Ми – економічне майбутнє України»

     На дворі 21 століття. Століття розвитку нових технологій. Молоде покоління, вибираючи професію, спирається  на власні інтереси. Вибір професії – важлива подія. Адже необхідно прагнути не лише до цікавої професії, що зажадалася, але і до матеріального достатку і стабільності в подальшому житті. Головне завдання сучасної людини полягає в тому, щоб стати заповзятливим, компетентним фахівцем.         У ринкових умовах, що постійно змінюються, необхідно мати фінансову освіту. В даний час практично кожен учбовий заклад має економічні спеціальності.

         В коледжі у 1993 році вперше був здійснений перший набір студентів  на денну форму вчення за фахом "Економіка і планування в галузях народного господарства" («Економіка»). Через 6 років коледж отримав ліцензію на підготовку фахівців за фахом "Бухгалтерський облік" («Облік і оподаткування»). А в 2004 році відбувся перший набір на спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» («Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). Спеціальності користувалися і продовжують користуватися величезним успіхом.

         Викладачі циклової комісії багато уваги приділяють науково-методичній та позааудиторній роботі зі студентами. Понад десять  років функціонує гурток «Економічний потенціал», керівниками якого є викладачі Арістова О.М., Барабонова О.В., Сєбко Г.В. і Васильєва О.М. В рамках гуртка студенти щороку працюють над актуальними економічними проблемами країни і готують доповіді на регіональні науково-теоретичні конференції; приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

         В 2012 році виникла ідея створення окремого гуртку майбутніх товарознавців-комерсантів «Меркурій», предметом діяльності якого стало дослідження  товарознавчої характеристики різних груп товарів, що реалізують на споживчому ринку міста Рубіжного і регіону, а також різні комерційні дослідження діяльності торгівельних підприємств. Керівниками гуртку є викладачі Святошенко О.О. і Гончарова Т.Ю

         Щороку навесні викладачі комісії економічних дисциплін проводять тиждень комісії. Традиційними заходами тижня стало проведення науково-парктичної конференції, олімпіад зі спецдисциплін економічних спеціальностей, брейн-рингів, економічних квестів, тематичних ігор-змагань тощо. Переможці завжди нагороджуються грамотами і цінними призами.

 

     

   
Святошенко Олена Олександрівна
голова ЦК, викладач-методист вищої категорії 
 
Освіта вища. Товарознавець-комерсант. Педагогічний стаж 20 років. Викладає дисципліни «Товарознавство», «Економіка торгівлі», «Комерційна діяльність, «Основи торговельного підприємництва», «Охорона праці в галузі», «Ціноутворення», «Політична економія», «Культура сервісу»
 
Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, товарознавство та торговельне підприємництво.
E-mail:
      

    
Гончарова Тетяна Юріївна
 член комісії, викладач другої категорії 
 
Освіта вища. Магістр з товарознавства та експертизи в митній справі. Педагогічний стаж 6 років. Викладає дисципліни «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Основи менеджменту і маркетингу», Організація і технологія торговельних процесів», «Основи стандартизації, метрології і управління якістю», «Логістика», «Вступ у спеціальність»
 
Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта.
E-mail:

Арістова Ольга Миколаївна
 викладач-спеціаліст

Освіта вища. спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування. Педагогічний стаж 1 рік. Викладає «Управління витратами», «Економічна обґрунтування управлінських рішень», «Економіка будівництва», «Економіка підприємств різних типів», «Економіка підприємства».

Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта.

E-mail:

Цибуля Ганна Володимирівна

заступник головного бухгалтера, викладач, спеціаліст другої категорії

Закінчила в 2002 році Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста. Педагогічний стаж  7 років. Викладає дисципліни «Облік і звітність», «Облік і звітність у бюджетних установах», «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу», «Фінанси підприємства», «Фінанси».

Підвищення кваліфікації: 2017 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Себко Гана Валеріївна

викладач, спеціаліст першої категорії

Закінчила в 1999 році Харківський інститут управління за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів.

Педагогічний стаж 18 років.Викладає дисципліни «Економіка підприємства», «Планування та організація діяльності підприємства», «Гроші та кредит», «Казначейська справа», «Економіка та планування виробництва», «Економіка підприємств галузі».

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (економіка).

E-mail:

Бугаєвська Наталія Вячеславівна
член комісії, викладач, спеціаліст

Закінчила в 2015 р. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Фінанси і кредит» (бакалавр). Здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту. Викладає дисципліни: «Основи економічної теорії», «Менеджмент», «Основи менеджменту».

 

E-mail: @ukr.net

Васильєва Оксана Миколаївна

член комісії, викладач другої категорії 

Освіта вища. Облік і аудит. Викладає дисципліни:, «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Казначейська справа», «Гроші і кредит», «Контроль і ревізія», «Основи аудиту»

 

E-mail:

Барабонова Оксана Валеріївна
практичний психолог, викладач-спеціаліст

Освіта вища. Магістр обліку і аудиту, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, науковий співробітник. Педагогічний стаж 8 років. Викладає «Економічну теорію»

 

E-mail:

Демченко Наталія Анатоліївна
член комісії, спеціаліст вищої категорії

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить», кваліфікація інженер хімік-технолог. Викладає дисципліни: «Екологія», «Основи екології», «Економіка, організація та планування виробництва», «Економіка, організація і управління хімічних виробництв» Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта(Економіка), екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

 

E-mail:

 

Матеріальну базу ЦК економічних дисциплін складають спеціалізовані кабінети:

«Кабінет обліку і фінансів», завідувачка Васильєва О.М.

     

 

«Кабінет економічних дисциплін», завідувачка Арістова О.М.

 

«Кабінет менеджменту і маркетингу», завідувачка Барабонова О.В.

 

 

Кабінет дисциплін професійно-практичної підготовки зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»,
завідувачка Святошенко О.О.