Циклова комісія економічних дисциплін

«Ми – економічне майбутнє України»

     На дворі 21 століття. Століття розвитку нових технологій. Молоде покоління, вибираючи професію, спирається  на власні інтереси. Вибір професії – важлива подія. Адже необхідно прагнути не лише до цікавої професії, що зажадалася, але і до матеріального достатку і стабільності в подальшому житті. Головне завдання сучасної людини полягає в тому, щоб стати заповзятливим, компетентним фахівцем.         У ринкових умовах, що постійно змінюються, необхідно мати фінансову освіту. В даний час практично кожен учбовий заклад має економічні спеціальності.

         В коледжі у 1993 році вперше був здійснений перший набір студентів  на денну форму вчення за фахом "Економіка і планування в галузях народного господарства" («Економіка»). Через 6 років коледж отримав ліцензію на підготовку фахівців за фахом "Бухгалтерський облік" («Облік і оподаткування»). А в 2004 році відбувся перший набір на спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» («Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). Спеціальності користувалися і продовжують користуватися величезним успіхом.

         Викладачі циклової комісії багато уваги приділяють науково-методичній та позааудиторній роботі зі студентами. Понад десять  років функціонує гурток «Економічний потенціал», керівниками якого є викладачі Арістова О.М., Барабонова О.В., Сєбко Г.В. і Васильєва О.М. В рамках гуртка студенти щороку працюють над актуальними економічними проблемами країни і готують доповіді на регіональні науково-теоретичні конференції; приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

         В 2012 році виникла ідея створення окремого гуртку майбутніх товарознавців-комерсантів «Меркурій», предметом діяльності якого стало дослідження  товарознавчої характеристики різних груп товарів, що реалізують на споживчому ринку міста Рубіжного і регіону, а також різні комерційні дослідження діяльності торгівельних підприємств. Керівниками гуртку є викладачі Святошенко О.О. і Гончарова Т.Ю

         Щороку навесні викладачі комісії економічних дисциплін проводять тиждень комісії. Традиційними заходами тижня стало проведення науково-парктичної конференції, олімпіад зі спецдисциплін економічних спеціальностей, брейн-рингів, економічних квестів, тематичних ігор-змагань тощо. Переможці завжди нагороджуються грамотами і цінними призами.

 

     

   
Святошенко Олена Олександрівна
голова ЦК, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 

Освіта вища. Товарознавець-комерсант. Педагогічний стаж 24 роки. Викладає дисципліни циклу професійної підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізації Товарознавство та комерційна діяльність, провідний фахівець

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, товарознавство та торговельне підприємництво.
E-mail:
      

    
Гончарова Тетяна Юріївна
 член комісії, викладач, спеціаліст  першої категорії 
 

Освіта вища. Магістр з товарознавства та експертизи в митній справі. Педагогічний стаж 11 років.

     Викладає дисципліни циклу професійної підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізації Товарознавство та комерційна діяльність

 
Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта.
E-mail:

Арістова Ольга Миколаївна
член комісії  викладач, спеціаліст другої категорії

Освіта вища. Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування. Педагогічний стаж 6 років.

Викладає дисципліни циклу професійної підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка спеціалізації, Економіка підприємства

Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта.

E-mail:

Цибуля Ганна Володимирівна

 викладач, спеціаліст першої категорії

     Освіта вища. Економіст. Педагогічний стаж 19 років. Заступник головного бухгалтера РПК ЛНУ.

      Викладає дисципліни циклу професійної підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування спеціалізації Бухгалтерський облік.

Підвищення кваліфікації: 2017 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Себко Гана Валеріївна

член комісії, викладач, спеціаліст першої категорії

    Освіта вища. Спеціаліст з фінансів. Педагогічний стаж 19 років.

     Викладає дисципліни циклу професійної підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка спеціалізації Економіка підприємства

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (економіка).

E-mail:

Васильєва Оксана Миколаївна

член комісії, викладач другої категорії 

   Освіта вища. Облік і аудит. Педагогічний стаж 8 років.

    Викладає дисципліни циклу професійної підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування спеціалізації Бухгалтерський облік

E-mail:

Барабонова Оксана Валеріївна
член комісії, викладач, спеціаліст  другої категорії 

    Освіта вища. Магістр обліку і аудиту, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, науковий співробітник. Педагогічний стаж 13 років.

    Викладає дисципліни профільних та спеціальних курсів підготовки молодших спеціалістів галузей знань 07 і 05, дисципліни циклу професійної підготовки молодших спеціалістів напряму галузі знань  05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка спеціалізації Економіка підприємства

 

E-mail:

 

 

Матеріальну базу ЦК економічних дисциплін складають спеціалізовані кабінети:

«Кабінет обліку і фінансів», завідувачка Васильєва О.М.

     

«Кабінет економічних дисциплін», завідувачка Арістова О.М.

 

«Кабінет менеджменту і маркетингу», завідувачка Барабонова О.В.

 

 

Кабінет дисциплін професійно-практичної підготовки зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність»,
завідувачка Святошенко О.О.