Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Склад циклової комісії

 

  ПІБ Посада Освіта Дисципліни, що викладає

Мамона
Тетяна
Петрівна


e-mail: mamonatanya@gmail.com

Голова комісії,
спеціаліст вищої категорії,
викладач методист

 

Вища,  Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 
 Спеціальність «Математика»

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, математика, вища математика.

"Математика"
"Вища математика"

"Теорія ймовірності та математична статистика"

"Дискретна математика"

Демченко
Наталія
Леонідівна


e-mail: cherepanova01011971@gmail.com

спеціаліст
вищої категорії

Вища, Слов’янський державний педагогічний інститут, 
Спеціальність «Математика»

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізика математика, вища математика.

"Фізика і астрономія"
"Фізика"
"Математика"  
"Вища математика"    

Коняхіна
Тетяна
Леонідівна


e-mail: kotale1211@gmail.com

спеціаліст
І категорії

Вища, Сумський педагогічний  університет імені А.С.Макаренка, 
Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика»
Магістр педагогічної освіти

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізика, математика, вища математика.

"Фізика і астрономія"
"Фізика"

 
Лізньова
Ганна
Сергіївна

 

спеціаліст
ІІ категорії

Вища, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
Спеціальність «Математика»
Магістр з напряму «Статистика»

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, математика.

"Математика"
"Вища математика" 
 

Ревека
Валерій
Ігорович

e-mail: 1295reveka456@gmail.com

спеціаліст 

вищої  категорії,

викладач методист

 

Вища, Харківський державний університет ім. О.М. Горького, Інженер-фізик "Прикладна механіка"
"Фізика і астрономія"
Туленцов
Олександр
Володимирович

спеціаліст 

вищої  категорії

Слав’янський державний педагогічний університет,

"Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" Магістр.

 

Підвищення кваліфікації: 2017р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання

"Фізична культура"  "Фізичне виховання"
Хайнус
Стефан
Олексійович

спеціаліст
вищої категорії

Ворошиловградський державний педагогічний інститут,

спеціальність "Фізичне виховання"

кваліфікація "вчитель фізичного виховання СШ"

 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання(Методика спортивно-масової роботи).

"Фізична культура" "Фізичне виховання"

Варава
Віктор
Володимирович

спеціаліст
вищої категорії

Ворошиловградський державний педагогічний інститут,

спеціальність "Фізичне виховання"

кваліфікація "вчитель фізичного виховання СШ"

 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання(Методика спортивно-масової роботи).

"Фізична культура"  "Фізичне виховання"

Мирошніченко
Оксана
Едуардівна


 

 

спеціаліст
І категорії

 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, "Фізичне виховання". Магістр. 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання(Методика спортивно-масової роботи).

"Фізична культура"
 "Фізичне виховання"

"Захист Вітчизни"

Сторчак
Андрій
Олександрович
спеціаліст Національний університет фізичного виховання і спорту України м. Київ, викладач фізичного виховання "Фізичне виховання"

Янголенко
Сергій
Іванович

 

e-mail: nhs46180@gmail.com

спеціаліст
вищої категорії

Каспійське вище військово-морське училище

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, захист Вітчизни.

"Захист Вітчизни"

Прийма
Вікторія
Валеріївна

спеціаліст
вищої категорії

Закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Географія і біологія».

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, біологія, географія, захист Вітчизни

"Біологія і екологія"
 "Географія"
"Захист Вітчизни"

 

 

    Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність вимогам часу.

     Саме з викладачами ЦК загальноосвітніх дисциплін знайомиться вчорашній абітурієнт з перших днів перебування у навчальному закладі. Він потрапляє в зовсім нове для нього середовище, де нові товариші, викладачі, нові вимоги, правила та умови життя. Але творча, глибоко продумана адаптивна педагогічна діяльність в першу чергу викладачів загальноосвітніх дисциплін дозволяє першокурсникам швидко, безболісно і навіть цікаво для них самих пройти нелегкий шлях соціальної і освітньої адаптації. На своїх заняттях викладачі циклової комісії дають студентам не тільки знання, а й реалізують виховну та розвиваючу мету.

     Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін забезпечує викладання дисциплін загальноосвітньої підготовки студентів на основі базової загальної середньої освіти, а також деяких дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки (вища математика, фізика, теорія ймовірностей).​

   Переосмислення традиційних методів і прийомів навчання, використання інноваційних технологій у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста – така основна проблема, над якою працюють викладачі загальноосвітнього циклу.

   Основна робота циклової комісії із загальноосвітніх дисциплін полягає у сприянні формуванню і закріпленню умінь і навичок, підвищенню рівня грамотності студентів з дисциплін загальноосвітньої підготовки,  формуванню у студентів ціннісних орієнтирів щодо культури здоров'я і здорового способу життя.

    Головними напрямками роботи циклової комісії загальноосвітніх  дисциплін над даною проблемою є:

 1. Організація і забезпечення підготовки за рівнем загальної середньої освіти.

 2. Удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно — комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань студентів.

 3. Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.

 4. Розв’язання проблеми адаптації студентів нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного студента.

 5. Удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.

    Своїм завданням викладачі комісії вважають удосконалення методики проведення навчальних занять та позааудиторних заходів, підвищення професійної майстерності, вивчення й впровадження новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури. Вирішенню поставлених завдань сприяють організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання, регіональні методичні засідання.

    Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, сучасний студент повинен володіти певними якостями:

 • гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

 • самостійно та критично мислити;

 • уміти бачити та формувати проблему, знаходити шляхи її раціонального вирішення;

 • усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;

 • бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

 • грамотно працювати з інформацією;

 • бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях;

 • вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

    За таких умов саме викладачі загальноосвітніх дисциплін найчастіше виступають в ролі організатора всіх видів діяльності студента, як компетентні консультанти і помічники. Наші професійні знання повинні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь, а на діагностику їх діяльності та розвитку.