Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Склад циклової комісії

 

  ПІБ Посада Освіта

Мамона
Тетяна
Петрівна


 mamonatanya@gmail.com

Голова комісії,
спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист

 

 Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 
 Спеціальність «Математика», кваліфікація вчитель математики і інформатики та обчислювальної техніки, 1992 р.

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, математика, вища математика.

Білоіваненко
Світлана
Анатоліївна

 

спеціаліст
ІІ категорії

Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, 
спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»
, кваліфікація вчитель трудового навчання, креслення та основ підприємництва, 2002 р.

Підвищення кваліфікації: 2009 р., ДЗ „Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”.

Демченко
Наталія
Леонідівна


cherepanova01011971@gmail.com

спеціаліст
вищої категорії

Слов’янський державний педагогічний інститут, 
спеціальність «Математика»
, кваліфікація вчитель математики і інформатики та обчислювальної техніки, 1993 р.

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізика, математика, вища математика.

Туленцов
Олександр
Володимирович

a.tulentsov@gmail.com

спеціаліст 

вищої  категорії

Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету  ім. В . Даля спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних  матеріалів», кваліфікація інженер-механік, 2002 р.

Слав’янський державний педагогічний університет, "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" магістр,  2009 р.

 

Підвищення кваліфікації: 2017 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання

Хайнус
Стефан
Олексійович

спеціаліст
вищої категорії

Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка,

спеціальність "Фізичне виховання"

кваліфікація "вчитель фізичного виховання СШ", 1983 р.

 

Підвищення кваліфікації: 2015 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання (Методика спортивно-масової роботи).

Мирошніченко
Оксана
Едуардівна

ok.miroshnichenko85@gmail.com

 

спеціаліст
І категорії

 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, "Фізичне виховання", 2009 р. , кваліфікація  магістр фізичного виховання  і спорту,  викладач фізичного виховання, 2010 р.

Підвищення кваліфікації: 2015 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання (Методика спортивно-масової роботи).

Чусов
Олександр
Вікторович
спеціаліст Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить», 1981 р. кваліфікація  інженер хімік-технолог

Прийма
Вікторія
Валеріївна

vikapriyma15@gmail.com

спеціаліст
вищої категорії

Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Географія і біологія», 2000 р. кваліфікація  вчитель геграфії і біології

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, біологія, географія, захист Вітчизни

 

 

    Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність вимогам часу.

     Саме з викладачами ЦК загальноосвітніх дисциплін знайомиться вчорашній абітурієнт з перших днів перебування у закладі освіти. Він потрапляє в зовсім нове  середовище, де нові товариші, викладачі, нові вимоги, правила та умови життя. Але творча, глибоко продумана адаптивна педагогічна діяльність в першу чергу викладачів загальноосвітніх дисциплін дозволяє першокурсникам швидко, безболісно і навіть цікаво для них самих пройти нелегкий шлях соціальної і освітньої адаптації. 

     Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін забезпечує викладання дисциплін загальноосвітньої підготовки студентів на основі базової загальної середньої освіти, а також деяких дисциплін циклу загальної підготовки молодшого спеціаліста (вища математика, фізика, теорія ймовірностей).​

   Переосмислення традиційних методів і прийомів навчання, використання інноваційних технологій у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста – така основна проблема, над якою працюють викладачі загальноосвітнього циклу.