Циклова комісія фізико-математичних дисциплін

Склад циклової комісії

 

  ПІБ Посада Освіта Дисципліни, що викладає

Мамона
Тетяна
Петрівна


e-mail: mamonatanya@gmail.com

Голова комісії,
спеціаліст вищої категорії

Вища,  Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1992 рік
 Спеціальність «Математика»

Підвищення кваліфікації: 2012р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, математика, вища математика.

"Математика"
"Вища математика"
"Інформатика"

еорія ймовірності та математична статистика"

"Дискретна математика"

Сівцова
Тетяна
Єфимівна


e-mail: tatyanasivtsova@gmail.com

Спеціаліст
вищої категорії, 
звання "старший викладач"

Вища, Харківський державний педагогічний інститут, 1982 рік
Спеціальність «Математика»

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, математика.

"Математика"
"Вища математика"

Григор’єв
Олексій
Сергійович


e-mail: grigorev.aleksey@meta.ua

Спеціаліст вищої
категорії

Вища, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2009 рік
Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика»
Магістр з напряму «Математика, основи інформатики»

Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, математика.

"Математика"
"Вища математика"

Демченко
Наталія
Леонідівна


e-mail: cherepanova01011971@gmail.com

Спеціаліст
І категорії

Вища, Слов’янський державний педагогічний інститут, 1993 рік
Спеціальність «Математика»

Підвищення кваліфікації: 2012р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізика математика, вища математика.

"Фізика"

"Астраномія"   

Вольська
Світлана
Іванівна


e-mail: vol459s@meta.ua

Спеціаліст ІІ категорії

Вища,  Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1987 рік
Спеціальність «Математика»

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, математика, вища математика.

"Математика"
"Вища математика"

Коняхіна
Тетяна
Леонідівна


e-mail: kotale1211@gmail.com

Спеціаліст
І категорії

Вища, Сумський педагогічний  університет імені А.С.Макаренка, 2005 рік
Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика»
Магістр педагогічної освіти

Підвищення кваліфікації: 2012р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізика, математика, вища математика.

"Інформатика" 
"Фізика"

 
Лізньова
Ганна
Сергіївна

e-mail:

Cпеціаліст
ІІ категорії

Вища, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010 рік
Спеціальність «Математика»
Магістр з напряму «Статистика»

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, математика.

"Математика"
"Вища математика" "Дискретна математика"

 

 

Загальна методична проблема циклової комісії: «Шляхи підвищення ефективності занять з математики, фізики, інформатики через впровадження сучасних осітніх технологій»
 
Напрями роботи комісії:


- активізація роботи щодо самоосвіти викладачів;
- подальше вивчення та впровадження в навчальний процес сучасних педагогічних технологій;
- вивчення, обговорення та впровадження в навчальний процес елементів передового педагогічного досвіду;
- зміцнення міждисциплінарних зв'язків, що забезпечують формування професійних компетенцій майбутнього фахівця.


Одним з пріоритетних завдань науково-методичної роботи циклової комісії викладачів фізико-математичних дисциплін є створення системи роботи з обдарованою молоддю, розвиток творчої активності студентів, їх професійної компетентності, духовності, відповідальності за результати своєї праці. Щороку проводяться тижні циклової комісії  фізико-математичних дисциплін, у рамках яких проходять  відкриті заняття, предметні олімпіади, позанавчальні виховні заходи. Ведеться активна робота гуртків  «Світ фізики»   і  «Математика, інтелект і творчість»

Викладачі комісії є активними учасниками заходів, що проводяться в коледжі та на рівні обласних методичних об’єднань.