Циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін
Методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії: "Використання інноваційних технологій для підвищення  якості та ефективності  навчання"
 
Усачова Олена Миколаївна
голова циклової комісії
кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист»


Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівельного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбних покрить», кваліфікація "інженер-хімік-технолог", 1982 р.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, хімія

E-mail: usacheva.elena23@gmail.com

Жоріна Валентина Сергіївна
кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»


Закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів», кваліфікація "інженер-технолог", 2006р.Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кваліфікація "керівник навчального закладу, організація освітньої діяльності", (магістр), 2009р.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, хімія, біологія

E-mail: vgorina2018@gmail.com

Лавриненко Анастасія Євгеніївна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Закінчила Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за спеціальністю  «Харчова технологія», кваліфікація "технолог", 2009р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (Харчові технології).

E-mail: lavrinenkoanastasija5@gmail.com

Погорєлова Людмила Миколаївна
кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»


Закінчила Московський інститут народного господарства ім. Плеханова за спеціальністю «Громадське харчування», кваліфікація "інженер-технолог", 1982р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (Харчові технології).

E-mail: lnpogorelova1959@gmail.com

Кармазіна Зоя Іванівна
кваліфікаційна категорія «cпеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»
 

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту  за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів», кваліфікація "інженер хімік-технолог", 1976р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецтехнологічних дисциплін.


     E-mail: karmazinazoya2018@gmail.com

Стеценко Інна Анатоліївна
кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
 

Закінчила Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету  за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», кваліфікація "інженер-технолог", 2000р.  

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, хімія

Підвищення кваліфікації: 2018р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, безпека житеєдіяльності та основи  охорони праці


     E-mail: stetsenkoinna18@gmail.com


Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів за спеціальностями:

161 "Хімічні технології та інженерія"

181 "Харчові технології" 

Багато уваги приділяють викладачі позааудиторній роботі зі студентами. Це проведення олімпіад,  конкурсів профмайстерності,  майстер-класів, інтелектуальних ігор, конференцій тощо.

В період технологічної та переддипломної практик  студенти залучаються до науково-дослідницької   діяльності на підприємствах міста. За матеріалами виконаних  досліджень вони виступають з доповідями на регіональних, обласних, всеукраїнських  науково-практичних конференціях, приймають участь в конкурсах студентських  науково-дослідницьких робіт.

Навчання студентів   відбувається в кабінетах та лабораторіях, які оснащені необхідним обладнанням та мають  достатнє навчально-методичне забезпечення:

 

 
Кабінет хімії, органічної хімії, біохімії
 
Лабораторія органічної хімії та органічного синтезу               
                        


Кабінет і лабораторія фізичної і колоїдної хімії, загальної та неорганічної хімії
 
Кабінет 
організації виробництва і обслуговування  підприємств громадського харчування
 
Кабінет і лабораторія технології виробництва кулінарної продукції
 
                 Лабораторія аналітичної хімії                        
 

 

Кабінет спецтехнології ВМС   Лабораторія технічного аналізу і спецтехнології ВМС

 

Лабораторія технічного аналізу і спецтехнології переробки пласмаси,