Циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін
Методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії: "Використання інноваційних технологій для підвищення  якості та ефективності  навчання"
 
Погорєлова Людмила Миколаївна
голова циклової комісії
кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»


Закінчила Московський інститут народного господарства ім. Плеханова за спеціальністю «Громадське харчування», кваліфікація "інженер-технолог", 1982р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (Харчові технології).

E-mail: lnpogorelova1959@gmail.com

Усачова Олена Миколаївна
кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист»


Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівельного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбних покрить», кваліфікація "інженер-хімік-технолог", 1982 р.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, хімія

E-mail: usacheva.elena23@gmail.com

Жоріна Валентина Сергіївна
кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»


Закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів», кваліфікація "інженер-технолог", 2006р.Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кваліфікація "керівник навчального закладу, організація освітньої діяльності", (магістр), 2009р.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, хімія, біологія

E-mail: vgorina2018@gmail.com

Лавриненко Анастасія Євгеніївна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Закінчила Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за спеціальністю  «Харчова технологія», кваліфікація "технолог", 2009р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (Харчові технології).

E-mail: lavrinenkoanastasija5@gmail.com

Кармазіна Зоя Іванівна
кваліфікаційна категорія «cпеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»
 

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту  за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів», кваліфікація "інженер хімік-технолог", 1976р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецтехнологічних дисциплін.


     E-mail: karmazinazoya2018@gmail.com

Демченко Наталія Анатоліївна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Закінчила Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить»,  інженер-технолог, 1990 р.

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,  викладач

E-mail: demchenko@rpk.lg.ua

Стеценко Інна Анатоліївна
кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
 

Закінчила Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету  за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», кваліфікація "інженер-технолог", 2000р.  

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, хімія

Підвищення кваліфікації: 2018р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, безпека житеєдіяльності та основи  охорони праці


     E-mail: stetsenkoinna18@gmail.com


Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів за спеціальностями:

161 "Хімічні технології та інженерія"

181 "Харчові технології" 

Багато уваги приділяють викладачі позааудиторній роботі зі студентами. Це проведення олімпіад,  конкурсів профмайстерності,  майстер-класів, інтелектуальних ігор, конференцій тощо.

В період технологічної та переддипломної практик  студенти залучаються до науково-дослідницької   діяльності на підприємствах міста. За матеріалами виконаних  досліджень вони виступають з доповідями на регіональних, обласних, всеукраїнських  науково-практичних конференціях, приймають участь в конкурсах студентських  науково-дослідницьких робіт.

Навчання студентів   відбувається в кабінетах та лабораторіях, які оснащені необхідним обладнанням та мають  достатнє навчально-методичне забезпечення:

 

 
Кабінет хімії, органічної хімії, біохімії
 
Лабораторія органічної хімії та органічного синтезу               
                        


Кабінет і лабораторія фізичної і колоїдної хімії, загальної та неорганічної хімії
 
Кабінет 
організації виробництва і обслуговування  підприємств громадського харчування
 
Кабінет і лабораторія технології виробництва кулінарної продукції
 
                 Лабораторія аналітичної хімії                        
 

 

Кабінет спецтехнології ВМС   Лабораторія технічного аналізу і спецтехнології ВМС

 

Лабораторія технічного аналізу і спецтехнології переробки пласмаси,