Циклова комісія хіміко-технологічних дисциплін
Методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії: "Використання інноваційних технологій для підвищення  якості та ефективності  навчання"
 
Усачова Олена Миколаївна
Голова методичної циклової комісії
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист»


Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівельного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбних покрить».
Викладає дисципліни «Фізична і колоїдна хімія», «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія та інструментальні методи хімічного аналізу», «Техніка лабораторних робіт»,  «Органічний синтез»
, «Аналітична хімія».
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесними  грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а,  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Рубіжанського міськвиконкому, подяками Обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. та  чисельними подяками і грамотами коледжу. 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, хімія.

E-mail: usacheva.elena23@gmail.com

Жоріна Валентина Сергіївна
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»


Закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Технологія фармацевтичних препаратів», Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за спеціальністю «Управління навчальним закладом», магістр.
Викладає дисципліни: «Хімія», «Мікробіологія та фізіологія», «Біохімія»
«Органічна хімія», «Основи мікробіології, санітарії та гігієни», «Охорона праці в галузі».
Нагороджена грамотами Обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. та коледжу.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, хімія, біологія.

E-mail: vgorina2018@gmail.com

Лавриненко Анастасія Євгеніївна

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Закінчила Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за спеціальністю  «Харчова технологія»
Викладає дисципліни «Устаткування закладів ресторанного господарства», «Організація обслуговування та сервіс в закладах ресторанного господарства», «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», «Обладнання підприємств торгівлі »

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (Харчові технології).

E-mail: lavrinenkoanastasija5@gmail.com

Погорєлова Людмила Миколаївна
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»


Закінчила Московський інститут народного господарства ім. Плеханова за спеціальністю «Громадське харчування».
Викладає дисципліни «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Особливості зарубіжного сервісу», «Предмет спецпідготовки», «Основи стандартизації та контролю якості продукції»,
«Вступ до спеціальності».
Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України,  Обласного управління освіти і науки, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка,  має подяки коледжу.

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта (Харчові технології).

E-mail: lnpogorelova1959@gmail.com

Кармазіна Зоя Іванівна
Кваліфікаційна категорія «cпеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»
 

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту (1976) за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів», кваліфікація інженер хімік-технолог. 

Викладає дисципліни: «Технологія високомолекулярних сполук», «Профільна спеціалізація»,, «Технічний аналіз»

Нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Має подяки обласної ради директорів, Луганського національного університету  імені Тараса Шевченка, коледжу

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецтехнологічних дисциплін.


     E-mail: karmazina.zoya@ukr.net

Боцман Наталія В’ячеславівна
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
 

Закінчила Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету (1994) за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», кваліфікація інженер хімік-технолог.    
Викладає дисципліни: ,«Технологія виготовлення виробів із полімерних матеріалів», «Охорона праці в хімічній промисловості», «Процеси і апарати хімічної промисловості»,«Основи проектування», «Спецтехнологія»,«Вступ до спеціальності», «Обладнання і конструкційні матеріали»

Нагороджена Почесною грамотою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Має грамоти і подяки коледжу.

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецтехнологічних дисциплін та охорони праці.


     E-mail: n_bostman@ukr.net


Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів за спеціальностями:

161 "Хімічні технології та інженерія"

181 "Харчові технології" 

Багато уваги приділяють викладачі позааудиторній роботі зі студентами. Це проведення олімпіад,  конкурсів профмайстерності,  майстер-класів, інтелектуальних ігор, конференцій тощо.

В період технологічної та переддипломної практик  студенти залучаються до науково-дослідницької   діяльності на підприємствах міста. За матеріалами виконаних  досліджень вони виступають з доповідями на регіональних, обласних, всеукраїнських  науково-практичних конференціях, приймають участь в конкурсах студентських  науково-дослідницьких робіт.

Навчання студентів   відбувається в кабінетах та лабораторіях, які оснащені необхідним обладнанням та мають  достатнє навчально-методичне забезпечення:

 

 
Кабінет хімії, органічної хімії, біохімії, завідувач  Жоріна В.С.
 
Лабораторія органічної хімії та органічного синтезу, завідувач  Жоріна В.С.                  
                        


Кабінет і лабораторія фізичної і колоїдної хімії, загальної та неорганічної хімії, завідувач  Усачова О.М.
 
Кабінет 
організації виробництва і обслуговування  підприємств громадського харчування,  завідувач  Лавриненко А.Є.
 
Кабінет і лабораторія технології виробництва кулінарної продукції, завідувач  Погорєлова Л.М.
 
                 Лабораторія аналітичної хімії, завідувач  Усачова О.М.                            
 

 

Кабінет спецтехнології ВМС, завідувач Кармазіна З.І.    Лабораторія технічного аналізу і спецтехнології ВМС,  завідувач Кармазіна З.І.
 

 

Лабораторія технічного аналізу і спецтехнології переробки пласмаси, завідувач Боцман Н.В.