Циклова комісія спецтехнологічних дисциплін

Кармазіна Зоя Іванівна
Голова ЦК, cпеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»
 
     

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту (1976) за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів», кваліфікація інженер хімік-технолог. 

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Технологія високомолекулярних сполук», «Профільна спеціалізація», «Основи проектування», «Спецтехнологія», «Технічний аналіз»

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецтехнологічних дисциплін.


     e-mail: karmazina.zoya@ukr.net
Боцман Наталія В’ячеславівна
секретар ЦК, спеціаліст вищої категорії
 

Закінчила Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету (1994) за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», кваліфікація інженер хімік-технолог.    
Викладає дисципліни: «Технологія переробки полімерів», «Технологія виготовлення виробів із полімерних матеріалів»,  «Охорона праці в галузі», «Охорона праці в хімічній промисловості», «Процеси і апарати хімічного виробництва», «Процеси і апарати хімічної промисловості»

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецтехнологічних дисциплін та охорони праці.


     e-mail: n_bostman@ukr.net

Зайцева Надія Миколаївна
член комісії, cпеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»


Закінчила Рубіжанський філіал Харківського політехнічного інституту (1972) за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів», кваліфікація інженер хімік-технолог.
Викладає дисципліни: «Обладнання та конструкційні матеріали», «Конструкційні матеріали та обладнання», «Безпека життєдіяльності»

 

Пньова Наталія Іванівна
член комісії, спеціаліст вищої категорії


Закінчила Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (1992) за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить», кваліфікація інженер хімік-технолог.
Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Основи проектування», «Основи фізики та хімії полімерів», «Аналітична хімія та інструментальні методи»,«Технічний аналіз». «Основи екології», «Спецтехнологія», «Аналітична хімія», «Екологія», «Основи екології та безпека товарів народного споживання».

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач хімічних, спецтехнологічних дисциплін та екології.
     e-mail: npneva@mail.ua

Хохлова Олена Іллівна
член комісії, cпеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач»


Закінчила Рубіжанський філіал Харківського політехнічного інституту (1972) за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників та напівпродуктів», кваліфікація інженер хімік-технолог.
Викладає дисципліни: «Основи хімічної технології», «Основи технології галузі», «Основи екології».

Підвищення кваліфікації: 2016р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач хімтехнологій та екології.


     e-mail: el_hohlova@bk.ru

Тарасенко Олександр Іванович
член комісії, кандидат технічних наук, спеціаліст I категорії 


Закінчив Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (2006) за спеціальністю «Технологія продуктів органічного синтезу», кваліфікація інженер хімік-технолог.     
Викладає дисципліну «Безпека життєдіяльності», «Органічна хімія»

Підвищення кваліфікації: присуджено науковий ступін к.т.н. із  спеціальності  Технологія продуктів органічного синтезу


     e-mail: tаrasencom.ua@mail.ru

Демченко Наталія Анатоліївна
член комісії, спеціаліст вищої категорії


Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту за спеціальністю  «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить», кваліфікація інженер хімік-технолог.   
Викладає дисципліни: «Екологія», «Основи  екології», «Економіка, організація та планування виробництва», «Економіка, організація і управління хімічних виробництв»

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта(Економіка), екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.
     e-mail: demchenko196725@mail.ru

 
 
      Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів за напрямком 0513 «Хімічна технологія та інженерія» 
 
Спеціальності:
 
      5.05130110  «Виробництво високомолекулярних сполук», освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»;
      5.05130107  «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів» , освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».
 
      В   позаудиторний час проводиться робота гуртка «Світ полімерів та пластмас», метою діяльності якого є залучення студентів до науково-дослідницької роботи. В період технологічної та переддипломної практик студенти продовжують науково-дослідницьку діяльність на підприємствах міста. За матеріалами виконаних досліджень студенти виступають з доповідями на конференціях, приймають участь в конкурсах студентських науково-дослідницьких робіт та виконують курсові і дипломні роботи.
 
     Навчання студентів спеціальностей «Виробництво високомолекулярних сполук» «Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів»  відбувається в кабінетах та лабораторіях, які оснащені необхідним обладнанням та мають  достатнє  навчально-методичне забезпечення:
 
     ●кабінет  технології високомолекулярних сполук ;
 
     ● кабінет технології переробки полімерів та технології виготовлення виробів із полімерних матеріалів;
 
     ● кабінет охорони праці, безпеки життєдіяльності та основ екології;
 
     ● лабораторія спецтехнології (спеціальність 5.05130110);
 
     ● лабораторія спецтехнології (спеціальність 5.05130107);
 
     ● лабораторія аналітичної хімії та технічного анаізу.