Циклова комісія спецтехнологічних дисциплін

Кармазіна Зоя Іванівна
Кваліфікаційна категорія «cпеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»
 
     

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту (1976) за спеціальністю «Хімічна технологія органічних барвників і проміжних продуктів», кваліфікація інженер хімік-технолог. 

Викладає дисципліни: «Технологія високомолекулярних сполук», «Профільна спеціалізація»,, «Технічний аналіз»

Нагороджена Почесною грамотою управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Має подяки обласної ради директорів, Луганського національного університету Тараса Шевченка, коледжу

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецтехнологічних дисциплін.


     e-mail: karmazina.zoya@ukr.net
Боцман Наталія В’ячеславівна
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
 

Закінчила Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету (1994) за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук», кваліфікація інженер хімік-технолог.    
Викладає дисципліни: ,«Технологія виготовлення виробів із полімерних матеріалів», «Охорона праці в хімічній промисловості», «Процеси і апарати хімічної промисловості»,«Основи проектування», «Спецтехнологія»,«Вступ до спеціальності», «Обладнання і конструкційні матеріали»

Нагороджена Почесною грамотою Луганського національного університету Тараса Шевченка. Має грамоти і подяки коледжу.

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецтехнологічних дисциплін та охорони праці.


     e-mail: n_bostman@ukr.net

Пньова Наталія Іванівна
член комісії, викладач вищої категорії


Закінчила Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (1992) за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить», кваліфікація інженер хімік-технолог.
Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Основи проектування», «Основи фізики та хімії полімерів», «Аналітична хімія та інструментальні методи»,«Технічний аналіз». «Основи екології», «Спецтехнологія», «Аналітична хімія», «Екологія», «Основи екології та безпека товарів народного споживання».

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач хімічних, спецтехнологічних дисциплін та екології.
     e-mail: npneva@mail.ua

 
 
      Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів за напрямком 0513 «Хімічна технологія та інженерія» 
 
Спеціальності:
 
      5.05130110  «Виробництво високомолекулярних сполук», освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»;
      5.05130107  «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів» , освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».
 
      В   позаудиторний час проводиться робота гуртка «Світ полімерів та пластмас», метою діяльності якого є залучення студентів до науково-дослідницької роботи. В період технологічної та переддипломної практик студенти продовжують науково-дослідницьку діяльність на підприємствах міста. За матеріалами виконаних досліджень студенти виступають з доповідями на конференціях, приймають участь в конкурсах студентських науково-дослідницьких робіт та виконують курсові і дипломні роботи.
 
     Навчання студентів спеціальностей «Виробництво високомолекулярних сполук» «Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів»  відбувається в кабінетах та лабораторіях, які оснащені необхідним обладнанням та мають  достатнє  навчально-методичне забезпечення:
 
     ●кабінет  технології високомолекулярних сполук ;
 
     ● кабінет технології переробки полімерів та технології виготовлення виробів із полімерних матеріалів;
 
     ● кабінет охорони праці, безпеки життєдіяльності та основ екології;
 
     ● лабораторія спецтехнології (спеціальність 5.05130110);
 
     ● лабораторія спецтехнології (спеціальність 5.05130107);
 
     ● лабораторія аналітичної хімії та технічного анаізу.