Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін Рубіжанського політехнічного коледжу була створена 2005 року.

Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів  за напрямком 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" (спеціальність "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж", освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"), перший випуск яких відбувся у 2007 році. Форма навчання: денна. Фінансування: бюджетне та контрактне.

Викладачі комісії багато уваги приділяють позаудиторній роботі студентів, що займаються розробкою власних програм і проектів. З цією метою комісією створено гурток "КОМП.UA", напрям діяльності якого - використання мультимедії, Web-технологій та супроводження сайтів, видавнича справа.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:

  • Кабінет комп’ютерних систем і мереж
  • Кабінет комп’ютерної схемотехніки
  • Кабінет надійності та діагностики
  • Лабораторія периферійних пристроїв
  • Лабораторія алгоритмізації та програмування
  • Лабораторія комп’ютерної техніки
  • Лабораторія електрорадіовимірювань

 

 

Склад циклової комісії

  ПІБ Посада Освіта Дисципліни, що викладає

Проскурніна

Ірина

Миколаївна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

Голова комісії,

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", 1997р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Комп’ютерна техніка»

«Обчислювальна техніка»

«Охорона праці в галузі»

«Комп’ютерна техніка та програмування»

«Операційні системи»

«Вступ до спеціальності»

Михайлова
Юлія

Мирославівна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

І категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", 1998р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Периферійні пристрої»

«Системне програмування»

«Комп’ютерні системи та мережі»

«Комп’ютерна схемотехніка»

«Комп’ютерна логіка»

«Інформаційні системи і технології на підприємстві»

Холодов

Олексій

Анатолійович

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Системне програмування", 2005р.

Магістр

 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Програмування»

«Архітектура комп’ютерів»

«Алгоритмізація та методи обчислень»

«Системи керування базами даних»

«Надійність, діагностика та експлуатація систем і мереж»

Лимар

Олексій

Павлович

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні системи та мережі", 2015р.

Магістр

«Комп’ютерна електроніка»

«Обчислювальна техніка»

«Основи комп’ютерних технологій»

«Електрорадіовимірювання»

«Web програмування»

«Інформатика та комп`ютерна техніка»

Фомичов

Матвій

Сергійович

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

інженер-програміст, спеціаліст

Інститут хімічних технологій

СНУ ім. В. Даля

"Інформатика", 2012р.

Практика з програмування