Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін Рубіжанського політехнічного коледжу була створена 2005 року.

Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів  за напрямком: галузь знань 12 "Інформаційні технології" (спеціальність "Комп`ютерна інженерія", освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"), перший випуск яких відбувся у 2007 році. Форма навчання: денна. Фінансування: бюджетне та контрактне.

Викладачі комісії багато уваги приділяють позаудиторній роботі студентів, що займаються розробкою власних програм і проектів.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:

  • Кабінет комп’ютерних систем і мереж
  • Кабінет комп’ютерної техніки
  • Кабінет алгоритмізації та програмування
  • Кабінет цифрової техніки та мікропроцесорів
  • Кабінет архітектури комп`ютерів
  • Лабораторія технічного обслуговування
  • Лабораторія електрорадіовимірювань

 

 

Склад циклової комісії

  ПІБ Посада Освіта

Проскурніна

Ірина

Миколаївна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

Голова комісії,

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", 1997р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

Михайлова
Юлія

Мирославівна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", 1998р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

Холодов

Олексій

Анатолійович

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Системне програмування", 2005р.

Магістр

 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

Григор`єва

Дар`я

Олексіївна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

"Математика та інформатика", 2018р.

Фомичов

Матвій

Сергійович

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

інженер-програміст, спеціаліст

Інститут хімічних технологій СНУ імені Володимира Даля, "Інформатика", 2012р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.