Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін Рубіжанського політехнічного коледжу була створена 2005 року.

Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів  за напрямком: галузь знань 12 "Інформаційні технології" (спеціальність "Комп`ютерна інженерія", освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"), перший випуск яких відбувся у 2007 році. Форма навчання: денна. Фінансування: бюджетне та контрактне.

Викладачі комісії багато уваги приділяють позаудиторній роботі студентів, що займаються розробкою власних програм і проектів. З цією метою комісією створено гурток "КОМП.UA", напрям діяльності якого - використання мультимедії, Web-технологій та супроводження сайтів, видавнича справа.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:

  • Кабінет комп’ютерних систем і мереж
  • Кабінет комп’ютерної техніки
  • Кабінет алгоритмізації та програмування
  • Кабінет цифрової техніки та мікропроцесорів
  • Кабінет архітектури комп`ютерів
  • Лабораторія технічного обслуговування
  • Лабораторія електрорадіовимірювань

 

 

Склад циклової комісії

  ПІБ Посада Освіта Дисципліни, що викладає

Проскурніна

Ірина

Миколаївна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

Голова комісії,

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", 1997р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Комп’ютерна техніка»

«Комп’ютерна техніка та програмування»

«Операційні системи»

«Вступ до спеціальності»

«Алгоритмізація та методи обчислень»

«Периферійні пристрої»

Михайлова
Юлія

Мирославівна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", 1998р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Комп’ютерні системи та мережі»

«Комп’ютерна схемотехніка»

«Комп’ютерна логіка»

«Системне програмування»

Холодов

Олексій

Анатолійович

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Системне програмування", 2005р.

Магістр

 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Програмування»

«Архітектура комп’ютерів»

«Системи керування базами даних»

«Надійність, діагностика та експлуатація систем і мереж»

«Web програмування»

Григор`єва

Дар`я

Олексіївна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

"Математика та інформатика", 2018р.

«Інформатика»

Фомичов

Матвій

Сергійович

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

інженер-програміст, спеціаліст

Інститут хімічних технологій СНУ імені Володимира Даля, "Інформатика", 2012р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Практика з програмування»

«Практика з проектування комп`ютерних мереж»

«Електрорадіомонтажна практика»

Якушенко

Вікторія

Сергіївна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

секретар навчальної частини, спеціаліст

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

" Радіоелектронні апарати та засоби", 2016р.

Магістр

«Комп`ютерна електроніка»

«Електрорадіовимірювання»