Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін Рубіжанського політехнічного коледжу була створена 2005 року.

Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів  за напрямком 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" (спеціальність "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж", освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"), перший випуск яких відбувся у 2007 році. Форма навчання: денна. Фінансування: бюджетне та контрактне.

Викладачі комісії багато уваги приділяють позаудиторній роботі студентів, що займаються розробкою власних програм і проектів. З цією метою комісією створено гурток "КОМП.UA", напрям діяльності якого - використання мультимедії, Web-технологій та супроводження сайтів, видавнича справа.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:

  • Кабінет комп’ютерних систем і мереж
  • Кабінет комп’ютерної техніки
  • Кабінет алгоритмізації та програмування
  • Кабінет цифрової техніки та мікропроцесорів
  • Кабінет архітектури комп`ютерів
  • Лабораторія технічного обслуговування
  • Лабораторія електрорадіовимірювань

 

 

Склад циклової комісії

  ПІБ Посада Освіта Дисципліни, що викладає

Проскурніна

Ірина

Миколаївна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

Голова комісії,

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", 1997р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Комп’ютерна техніка»

«Комп’ютерна техніка та програмування»

«Операційні системи»

«Вступ до спеціальності»

Михайлова
Юлія

Мирославівна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

І категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", 1998р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Периферійні пристрої»

«Комп’ютерні системи та мережі»

«Комп’ютерна схемотехніка»

«Комп’ютерна логіка»

Холодов

Олексій

Анатолійович

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Системне програмування", 2005р.

Магістр

 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

«Програмування»

«Архітектура комп’ютерів»

«Алгоритмізація та методи обчислень»

«Системи керування базами даних»

«Надійність, діагностика та експлуатація систем і мереж»

Лимар

Олексій

Павлович

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

спеціаліст

другої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні системи та мережі", 2015р.

Магістр

«Системне програмування»

«Основи комп’ютерних технологій»

«Електрорадіовимірювання»

«Web програмування»

Ярмонова

Ірина

Олександрівна

 

e-mail: irthik237@gmail.com

спеціаліст

другої категорії

Інститут хімічних технологій

СНУ ім. В. Даля

"Інформатика", 2011р.

«Обчислювальна техніка»

«Комп’ютерна техніка та програмування»

«Інформатика»

«Інформатика та комп`ютерна техніка»

«Інформаційні системи і технології в обліку»

Якушенко

Вікторія

Сергіївна

 

e-mail: it@rpk.lg.ua

секретар навчальної частини, спеціаліст

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

" Радіоелектронні апарати та засоби", 2016р.

Магістр

"Комп`ютерна електроніка"