Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін Рубіжанського політехнічного коледжу була створена 2005 року.

Комісія займається підготовкою фахових молодших бакалаврів за спеціальністю "Комп`ютерна інженерія".

Викладачі комісії багато уваги приділяють позаудиторній роботі студентів, які займаються розробкою власних програм і проектів.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:

  • Кабінет комп’ютерних систем і мереж
  • Кабінет комп’ютерної техніки
  • Кабінет алгоритмізації та програмування
  • Кабінет цифрової техніки та мікропроцесорів
  • Кабінет архітектури комп`ютерів
  • Лабораторія технічного обслуговування
  • Лабораторія електрорадіовимірювань

 

 

Склад циклової комісії

  ПІБ Посада Освіта

Проскурніна

Ірина

Миколаївна

 

e-mail: proskurnina@rpk.lg.ua

Голова комісії,

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", інженер-системотехнік 1997 р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

Михайлова
Юлія

Мирославівна

 

e-mail: mikhailova@rpk.lg.ua

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі", інженер-системотехнік 1998 р.

 

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

Холодов

Олексій

Анатолійович

 

e-mail: kholodov@rpk.lg.ua

спеціаліст

вищої категорії

Сєвєродонецький технологічний інститут

"Комп`ютерна інженерія", 2004 р. (бакалавр)

"Системне програмування", 2005 р. (магістр)

 

Підвищення кваліфікації: 2015 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, комп'ютерна інженерія.

Григор`єва

Дар`я

Олексіївна

 

e-mail: hryhorieva@rpk.lg.ua

спеціаліст

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

"Математика та інформатика", вчитель математики, 2018 р.

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

"Середня освіта", магістр середньої освіти, учитель математики, викладач закладів вищої освіти, 2020 р.

Бахмет

Ангеліна

Геннадіївна

 

e-mail: bakhmet@rpk.lg.ua

спеціаліст

ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", "Комп’ютерні науки", бакалавр  комп’ютерних наук, фахівець інформаційних технологій, 2020 р.