Циклова комісія спецавтомеханічних дисциплін
 
Склад циклової комісії 
 
Севрюк Марина Валеріївна
 
Голова комісії
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»

Закінчила Ворошиловградський машинобудівний інститут, інженер по організації та управлінню, 1992 р.
Викладає дисципліни: «Теорія і конструкція автомобілів», «Організація і планування підприємств», «Автомобільні перевезення», «Основи проектування».

Мостовой Валерій Павлович
 
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»

Закінчив Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, інженер-педагог з експлуатації та ремонту місцевого та автомобільного транспорту, 2008 р.
Викладає дисципліни: «Електрообладнання автомобілів», «Теорія і конструкція автомобілів», «Автомобілі», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів».

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійне навчання(Транспорт).

E-mail: @ukr.net

Лазуренко Євген Станіславович
 
Кваліфікаційна категорія «Cпеціаліст вищої категорії»


Закінчив Донецький політехнічний інститут, інженер-механік, 1984 р.
Викладає дисципліни: «Автомобілі», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів», «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів», «Вступ до спеціальності», «Автомобільні двигуни»

Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта(транспорт, обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів).

E-mail: @ukr.net

Хахва Аслан Мемедович

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст»

Закінчив Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна, інженер-механік, 1978 р.
Викладає дисципліни: «Електрообладнання автомобілів», «Автомобілі» «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів», «Автомобільні перевезення»

E-mail: @ukr.net

Іванов Володимир Іванович
 
Кваліфікаційна категорія «11 тарифний розряд»


Закінчив Рубіжанський політехнічний технікум ім. О.Є. Порай-Кошиці, технік-механік, 2004 р.
Викладає дисципліни: Практика.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійне навчання(Транспорт).

E-mail: @ukt.net


  

Робота комісії

     Основна направленість роботи циклової комісії викладачів спецавтомеханічних дисциплін з підготовки молодших спеціалістів-фахівців для галузі автомобільного транспорту - постійне удосконалення навчального процесу за рахунок впровадження новітніх технологій, інноваційних форм при викладанні матеріалу а також підвищення рівня засвоєння студентами теоретичних і практичних знань при виконанні контрольних робіт, курсовому і дипломному проектуванні.
     У сукупності з великим досвідом практичної фахової діяльності на виробництві усіх викладачів циклової комісії, використання ними передового досвіду провідних учбових закладів України, а також залучення студентів до поза аудиторної роботи, до технічної творчості в кружках, участі в конкурсах, виставках, семінарах, олімпіадах з автомобільної тематики, роботи над рефератами, докладами по актуальним темам майбутньої професії, постійне підвищення кваліфікації викладачами, дозволяють вести успішну підготовку студентів і давати необхідний рівень теоретичних знань і практичних навичок для використання випускників за фахом на підприємствах автомобільного транспорту.