Циклова комісія спеціальних електротехнічних дисциплін
Руда Олена Олексіївна
Голова методичної циклової комісії
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», має педагогічне звання викладач-методист.

Закінчила Харківський інженерно-педагогічний інститут за спеціальністю «Електроенергетика», Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (магістр).
Викладає дисципліни: «Теоретичні основи електротехніки», «Вступ до спеціальності», «Електропостачання підприємств і цивільних споруд», «Теорія електричних та магнітних кіл», «Економіка та організація електротехнічної служби підприємства».
Нагороджена Почесними  грамотами Обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації,  Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, подяками Обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та  чисельними подяками і грамотами коледжу.

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач загальних і спецелектротехнічних дисциплін.

e-mail: rudaya.elena1971@gmail.com

 
Денисенко Валентина Миколаївна
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», має педагогічне звання викладач-методист.

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівельного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбних покрить». 
Викладає дисципліни: «Теоретичні основи електротехніки».
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Рубіжанського міськвиконкому, подяками Обласної ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. та чисельними подяками і грамотами коледжу.

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач загальних і спецелектротехнічних дисциплін.

e-mail:DenisenkoValentina@i.ua

Нікітін Сергій Євгенович
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», має педагогічне звання викладач-методист.

Закінчив Український заочний політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні машини».
Викладає дисципліни: «Налагодження електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Електричні машини».
Нагороджений грамотами Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, а також має подяки коледжу.

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач  спецелектротехнічних дисциплін.

e-mail: nikitin13071953@gmail.com

Гриценко Юрій Дмитрович
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»

Закінчив Комунарський горно-металургійний інститут за спеціальністю «Електричні апарати». 
Викладає дисципліни: «Системи керування електричним приводом», «Надійність приводів», «Основи електроприводу», «Монтаж, ремонт та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Конструкційні та електротехнічні матеріали» «Електричні апарати».

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач  спецелектротехнічних дисциплін.

e-mail: кіа140161@gmail.com

Моїсеєнко Наталія Анатоліївна
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»

Закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництв». 
Викладає дисципліни: «Основи автоматизації технологічних процесів» «Основи електротехніки», «Загальна електротехніка з основами електроніки», «Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики», «Електротехніка та електроніка», «Електричні вимірювання», «Електротехніка в будівництві», «Основи електротехніки та електроніки», «Основи електротехніки».
Має подяки коледжу і Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач електротехніки та автоматизації.

e-mail: natmoisei@ukr.net

Синиця Валерій Леонідович
Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст  вищої категорії»

Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні машини».
Викладає дисципліни: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Електробезпека», «Енергозбереження», «Охорона праці в галузі».

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, професійна освіта ("Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд")

e-mail: sivaleon65@gmail.com


 


 


     

Форма навчання: денна та заочна.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:


- лабораторія «Електричні матеріали», «Електричні вимірювання»
- лабораторія «Основи електроприводу», «Системи керування електричним приводом», «Електричні апарати»
-лабораторія «Налагодження електроустаткування», «Електричних машин»
- лабораторія «Теоретичнs основи електротехніки», «Електропостачання підприємств і цивільних споруд»
- лабораторія «Промислова електроніка та мікроелектроніка»
- кабінет «Монтаж, ремонт і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»
- кабінет «Загальна електротехніка та електричні матеріали»
- кабінет «Електробезпека»

 

З метою зацікавлення та заохочення до успішного навчання проводиться позааудиторна робота: олімпіади, конкурси, бліц-турніри, брейн-ринги, усні журнали, конференції, тиждень циклової комісії.

В цикловій комісії ведеться гурткова робота:

·         гурток «Наладчик», керівник Нікітін С.Є.;

·         гурток «Цікава електротехніка», керівник Руда О.О.;

Студенти-гуртківці беруть участь в обласних олімпіадах та науково-практичних конференціях.