Циклова комісія загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін

Андропова Любов Леонідівна
Голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту (1987). Інженер-механік
Викладає дисципліни: «Обладнання підприємств  галузі», «Технічне обслуговування та ремонт обладнання підприємств галузі», «Основи проектування», «Комп’ютерна графіка та проектування», «Охорона праці в галузі», «Інженерна та комп`ютерна графіка».

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецмеханічних дисциплін та охорони праці.

email: vl.andropova@gmail.com

Скрипнік Алла Григоріївна
Член комісії, старший викладач, спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання "старший викладач"

Закінчила Ворошиловградський машинобудівний інститут, Рубіжанський філіал (1983)

Інженер хімік-технолог 
Викладає дисципліни: «Креслення», «Інженерна графіка», «К
омп’ютерна графіка», «Технічне креслення»

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач креслення та інженерної графіки.

Ковнір Людмила Іванівна
Член комісії, спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання "викладач-методист"

Закінчила Ворошиловградський машинобудівний інститут (1981). Інженер-механік
Викладає дисципліни: 
«Процеси та апарати», Процеси та апарати харчових виробництв»

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач процесів та апаратів.

email: mail@rpk.lg.ua

Горелік Володимир Олександрович

Член комісії, спеціаліст вищої категорії

Закінчив Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за спеціальністю  «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»;

Луганський національний університет імені Тараса  Шевченка за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Інженер-механік

Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецмеханічних дисциплін та охорони праці.

email: vladimir_gorelik@ukr.net

Калюжний Сергій Аналолійович
Член комісії, спеціаліст першої категорії

Закінчив Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету ім. Володимира  Даля (1999). Інженер-механік

Керівництво практиками та дипломним проектуванням

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецмеханічних дисциплін.

Холод Микола Анатолійович
Член комісії, спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання «викладач-методист»

Закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут (1978). Інженер-механік
Викладає дисципліни:«Опір матеріалів», «Технічна механіка»

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін.

email:

Чередніченко Андрій Васильович
Член комісії, спеціаліст вищої категорії

Закінчив Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (1993). Інженер-механік
Викладає дисципліни:«Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Технологія обробки матеріалів», «Матеріалознавство», «Основи взаємозамінності деталей», «Піднімально-транспортне обладнання», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Вступ до спеціальності»

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін.

email: chew@ukr.net

Єлецьких Олена Миколаївна

Член комісії, спеціаліст першої категорії

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту (1990).

Викладає дисципліни: "Основи охорони праці"

Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, викладач дисциплін "Основи охорони праці".

 

Стеценко Інна Анатоліївна

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії»

Завідувач відділення.
Закінчила Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». 
Викладає предмет
«Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності».
Має подяки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та  коледжу.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, хімія.

email: Stetsenko_Inna@i.ua

 
 

 

Циклова комісія загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін Рубіжанського політехнічного коледжу працює від початку існування навчального закладу.

Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів за напрямком: галузь знань 13 Механічна інженерія (0505 «Машинобудування та матеріалообробка») спеціальність 133 Галузеве машинобудування(5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»), освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"). Форми навчання: денна  Фінансування: бюджетне та контрактне
Викладачі комісії багато уваги приділяють позаудиторній роботі студентів, що займаються науковою діяльністю та розробкою власних проектів. З цією метою за ініціативою викладачів комісії створено гурток «Очумілі ручки", напрямок діяльності якого – теоретична та практична підготовка членів гуртка для втілення студентських проектів у життя.

 
     Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:
  • Кабінет «Технічна та прикладна механіка.Основ взаємозамінності та технічних вимірювань» та лабораторія «Технічна механіка. Матеріалознавство»
  • Кабінет обладнання підприємств в галузі
  • Кабінет та лабораторія з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв"
  • Кабінет «Креслення та  інженерна графіка»