Циклова комісія загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін

Андропова Любов Леонідівна
Голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії

Закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту (1987). Інженер-механік

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецмеханічних дисциплін та охорони праці.

email: vl.andropova@gmail.com

Ковнір Людмила Іванівна
Член комісії, спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання "викладач-методист"

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач процесів та апаратів.

email: mail@rpk.lg.ua

Горелік Володимир Олександрович

Член комісії, спеціаліст вищої категорії

Закінчив Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за спеціальністю  «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»;

Луганський національний університет імені Тараса  Шевченка за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Інженер-механік

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецмеханічних дисциплін та охорони праці.

email: vladimir_gorelik@ukr.net

Калюжний Сергій Аналолійович
Член комісії, спеціаліст першої категорії

Закінчив Рубіжанський філіал Східноукраїнського національного університету ім. Володимира  Даля (1999). Інженер-механік

Керівництво практиками та дипломним проектуванням

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач спецмеханічних дисциплін.

Холод Микола Анатолійович
Член комісії, спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання «викладач-методист»

Закінчив Ворошиловградський машинобудівний інститут (1978). Інженер-механік

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін.

email:

Чередніченко Андрій Васильович
Член комісії, спеціаліст вищої категорії

Закінчив Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту (1993). Інженер-механік

Підвищення кваліфікації: 2015р., „Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля”, викладач загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін.

email: chew@ukr.net

Демченко Наталія Анатоліївна

Викладач вищої категорії

Завідувач відділення.
Освіта вища, "Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить" (Рубіжанський філіал Волошировградського машинобудівного інституту).
    

email:

 
 

 

Циклова комісія загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін Рубіжанського політехнічного коледжу працює від початку існування навчального закладу.

Комісія займається підготовкою молодших спеціалістів за напрямком: галузь знань 13 Механічна інженерія (0505 «Машинобудування та матеріалообробка») спеціальність 133 Галузеве машинобудування(5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»), освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"). Форми навчання: денна  Фінансування: бюджетне та контрактне
Викладачі комісії багато уваги приділяють позаудиторній роботі студентів, що займаються науковою діяльністю та розробкою власних проектів. З цією метою за ініціативою викладачів комісії створено гурток «Очумілі ручки", напрямок діяльності якого – теоретична та практична підготовка членів гуртка для втілення студентських проектів у життя.

 
     Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:
  • Кабінет «Технічна та прикладна механіка.Основ взаємозамінності та технічних вимірювань» та лабораторія «Технічна механіка. Матеріалознавство»
  • Кабінет обладнання підприємств в галузі
  • Кабінет та лабораторія з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв"
  • Кабінет «Креслення та  інженерна графіка»