Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Наше кредо: «Духовні криниці –  джерело для буття людини».
 

    Циклова комісія гуманітарних дисциплін  створена з метою формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, залучення до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

 

Склад циклової комісії
 

  ПІБ Посада Освіта Дисципліни, що викладає

Бєлякова
Яна
Володимирівна

e-mail:
ivannaorets36@gmail.com

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Слов’янський державний педагогічний інститут  «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська, українська)»,  вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури і зарубіжної літератури, 2002 р.

Підвищення кваліфікації: 2018 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, середня освіта (українська мова та література).

«Українська мова», «Українська література»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Сковпін
Євген
Володимирович

evgenskovpin@gmail.com

спеціаліст вищої категорії

Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка Східноукраїнського університету
«Українська мова та література», вчитель української мови і літератури 1996 р
.

Підвищення кваліфікації: 2017 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, філологія (yкраїнська мова і література)

2018 р. ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, соціологія

«Українська мова», «Українська література»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

«Соціологія»

Вітовська
Ірина
Авазівна

e-mail:
vitovskaya.irina2018@gmail.com

спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист

Самаркандський державний університет
«Російська мова та література»,  філолог. Викладач, 1985 р.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля «Психологія», магістр, 2019 р.

Підвищення кваліфікації: 2015 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія (зарубіжна література)
«Зарубіжна література»

Буряк
Наталія
Василівна

e-mail:
nataliaburyak2906@gmail.com

спеціаліст вищої категорії

Ужгородський державний університет «Англійська мова та література», філолог. Викладач англійської мови та літератури, 1992 р.

Підвищення кваліфікації: 2018 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, середня освіта (англійська мова і література

«Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Куліш
Марина
Миколаївна

e-mail:
marnikkulish@gmail.com

 

спеціаліст І категорії

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
«Педагогіка і методика середньої освіти.Мова та література (англійська, російська)», вчитель англійської, німецької, російської мов та зарубіжної літератури, 2007 р.


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка «Мова та література (англійська)», філолог, викладач англійської мови та літератури, магістр, 2008 р.

Підвищення кваліфікації: 2016 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія (англійська мова і література).

«Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

Мещеряков
Ігор
Юрійович

e-mail:
imesheryakov0663@gmail.com

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, «Історія з додатковою спеціальністю педагогіка», вчитель історії, суспільствознавства і методика виховної роботи,  1990 р.

Підвищення кваліфікації: 2016 р, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,філософія

2017 р.,  ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, середня освіта (історія)

«Основи філософських знань»,  «Філософія», «Громадянська освіта»,

«Історія України»,

«Всесвітня історія»

Ліннік
Людмила
Олександрівна

e-mail:
linnikludmila1971@gmail.com

спеціаліст вищої категорії Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, «Історія», вчитель історії,  2001 р.
Підвищення кваліфікації: 2015 р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, історія

"Всесвітня історія», «Історія України»,

 

    Загальна методична проблема циклової комісії: «Використання ІКТ як засіб підвищення пізнавальної активності студентів на заняттях гуманітарного циклу»

    Основними напрямками роботи комісії є:

- впровадження інноваційних технологій навчання;

- активізація розумової та пізнавальної діяльності студентів шляхом  використання ІКТ;

- робота з обдарованими студентами, розвиток їх творчих здібностей;

- участь у виховній роботі;

- підвищення рівня кваліфікаці та педагогічної майстерності викладачів.

 

    Поліпшенню навчання та успішності сприяє творче застосування викладачами комісії інноваційних методів і прийомів роботи зі студентами. Комісія пропагує методи активного навчання. Викладачі постійно проводять аналіз змісту навчальних програм, узгоджують їх із навчально-методичним забезпеченням. У центрі уваги ЦК – індивідуальна робота зі студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю.

     Викладацький склад циклової комісії намагається, окрім ґрунтовних знань з дисциплін, прищепити своїм вихованцям і високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності.

     Багато уваги приділяють викладачі позааудиторній роботі зі студентами.  Це і проведення  олімпіад та мовно-літературних конкурсів, Тижня української писемності, Шевченківських днів,  тижнів іноземних мов, конкурсів буклетів  та літературних творів, конференцій, вікторин, відзначення знаменних дат тощо.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах:

української мови та літератури

української мови (за професійним спрямуванням)

зарубіжної літератури

іноземної мови

іноземної мови (за професійним спрямуванням)