Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Наше кредо: «Духовні криниці –  джерело для буття людини».
 

    Предметна комісія гуманітарних дисциплін  створена з метою формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, залучення до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

 

Склад циклової комісії
 

  ПІБ Посада Освіта Дисципліни, що викладає

Бєлякова
Яна
Володимирівна

e-mail:
ivannaorets36@gmail.com

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії

Слов’янський державний педагогічний інститут

"Педагогіка і методика середньої освіти".

Мова та література (російська, українська), 2002 р.

Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, українська мова та література.

«Українська мова та література»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Ляхова
Любов
Валеріївна

e-mail:

beskrownaya2011@gmail.com

спеціаліст
вищої категорії

Луганський  державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
«Українська мова та література»,
2001р.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія(Українська мова і література, зарубіжна література)

«Українська мова та література»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Сковпін
Євген
Володимирович

 

спеціаліст вищої категорії

Луганський  державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
«Українська мова та література», 1996р.

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, українська мова і література(за професійним спрямуванням)

 

«Українська мова та література»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»,

«Соціологія»

Вітовська
Ірина
Авазівна
спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист

Самаркандський  державний університет
«Російська мова та література», 1985р

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія.

«Зарубіжна література»

Буряк
Наталія
Василівна

e-mail:
nataliaburyak2906@gmail.com

спеціаліст вищої категорії

Ужгородський  державний університет «Англійська мова та література», 1992р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,  англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням.

«Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням»

Куліш
Марина
Миколаївна

e-mail:
marnikkulish@gmail.com

 

спеціаліст 

І  категорії

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
«Педагогіка і методика середньої освіти.
Мова та література (англійська, російська)», 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка «Мова та література (англійська)» (магістр)

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія(Англіййська мова і література).

«Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням»

Мещеряков
Ігор
Юрійович

e-mail:
mesheryakov@i.ua

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист

Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, «Історія з додатковою спеціальністю педагогіка», 1990 р.
 

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, історія, правознавство, соціологія.

«Основи філософських знань», «Людина і світ», «Історія України», «Всесвітня Історія»

Ліннік
Людмила
Олександрівна

e-mail:
Linnik_Ludmila@i.ua

спеціаліст вищої категорії

Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, «Історія», 2001 р.
"Всесвітня історія"

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, історія.

"Всесвітня історія"

 

Загальна методична проблема циклової комісії: «Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях гуманітарного циклу»

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, національно свідомої особистості.

Основними напрямками роботи комісії є:

  •  впровадження інноваційних технологій навчання;
  •  активізація розумової та пізнавальної діяльності студентів шляхом  використання різноманітних форм і методів навчання;
  •  робота з обдарованими студентами, розвиток їх творчих здібностей;
  •  участь у виховній роботі студентів;
  • підвищення рівня кваліфікаці та педагогічної майстерності викладачів.

     Поліпшенню навчання та успішності сприяє творче застосування викладачами комісії інноваційних методів і прийомів роботи зі студентами, зокрема, принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання, модульно-рейтингової системи. Комісія пропагує методи активного навчання. Викладачі постійно проводять аналіз змісту навчальних програм, узгоджують їх із навчально-методичним забезпеченням. У центрі уваги ЦК – індивідуальна робота зі студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій.

    На заняттях з української мови та літератури, зарубіжної літератури значна увага приділяється розвитку особистості студента, формуванню мовленнєвої культури.

    Заняття з іноземних мов дають можливість студентам не тільки розвинути комунікативні навики та поповнити свої знання про країни, мова яких вивчається, але й підготуватися для самостійної роботи над іншомовною фаховою літературою.

    Викладацький склад циклової комісії намагається, окрім ґрунтовних знань з дисциплін, прищепити своїм вихованцям і високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент усвідомлював загальнолюдські та національно-патріотичні цінності.

    Багато уваги приділяють викладачі позааудиторній роботі зі студентами. Це і проведення олімпіад та мовно-літературних конкурсів, Днів української писемності, Шевченківські тижні, конкурси стіннівок та літературних творів, конференції, вікторини тощо.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах :

«Української мови та літератури»

«Української мови (за професійним спрямуванням)»

«Зарубіжної літератури»

«Іноземної мови»

«Іноземної мови (за професійним спрямуванням)»