Циклова комісія гуманітарних дисциплін та фізичного виховання

Наше кредо: «Духовні криниці –  джерело для буття людини».
 

    Предметна комісія гуманітарних дисциплін та фізичного виховання створена з метою формування духовного світогляду студентської молоді, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, залучення до культурних надбань українського народу і людства в цілому;  формування у студентів ціннісних орієнтирів щодо культури здоров’я і здорового способу життя; популяризації серед студентів коледжу різних видів спорту.

 

Склад циклової комісії
 

  ПІБ Посада Освіта Дисципліни, що викладає

Бєлякова
Яна
Володимирівна

e-mail:
ivannaorets@yandex.ua

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії

Слов’янський державний педагогічний інститут

"Педагогіка і методика середньої освіти".

Мова та література (російська, українська), 2002 р.

Підвищення кваліфікації: 2014р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, українська мова та література.

«Українська мова та література»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Ляхова
Любов
Валеріївна

e-mail:

beskrownaya2011@yandex.ru

спеціаліст
I категорії

Луганський  державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
«Українська мова та література»,
2001р.

Підвищення кваліфікації: 2016р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія(Українська мова і література, зарубіжна література)

«Українська мова та література»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»

 

Григор’єва
Наталія
Володимирівна

e-mail:
grigoreva.nataliya@gmail.ua

спеціаліст
І категорії

Харківський  національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди 
"Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література" (магістр), 2009р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія, 2016р., зарубіжна література

«Українська мова та література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

«Зарубіжна література»

Гурин
Наталія
Анатоліївна
 
e-mail:
natulua.gurin@mail.ru

спеціаліст
ІІ категорії

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
"Українська мова та література"(магістр), 2010р.

 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія.

«Українська мова та література»

 

Сковпін
Євген
Володимирович

 

спеціаліст вищої категорії

Луганський  державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
«Українська мова та література», 1996р.

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, українська мова і література(за професійним спрямуванням)

 

«Українська мова та література»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)»,

«Соціологія»

Вітовська
Ірина
Авазівна
спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист

Самаркандський  державний університет
«Російська мова та література», 1985р

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія.

«Зарубіжна література»

Александрова
Тетяна
Євгенівна

e-mail:
aleksandrovate@mail.ru

спеціаліст вищої категорії

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
«Англійська мова», 1972р.

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,  англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням.

«Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням»

Буряк
Наталія
Василівна

e-mail:
natalia_v_k@yahoo.com

спеціаліст вищої категорії

Ужгородський  державний університет «Англійська мова та література», 1992р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,  англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням.

«Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням»

Котляр
Ольга
Володимирівна

e-mail:
olya1983@i.ua

 

спеціаліст 
І  категорії

 

Харківський  національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди 
«Початкове навчання» (спеціалізація - англійська мова), 2005
Аспірант Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Соціальна педагогіка»
«Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням»

Куліш
Марина
Миколаївна

e-mail:
marina_holodnyak@mail.ru

 

спеціаліст 

І  категорії

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
«Педагогіка і методика середньої освіти.
Мова та література (англійська, російська)», 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка «Мова та література (англійська)» (магістр)

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, філологія(Англіййська мова і література).

«Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням»
Туленцов
Олександр
Володимирович

спеціаліст 

І  категорії

Слав’янський державний педагогічний університет,

"Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" Магістр.

 

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання

«Фізична культура»,  «Фізичне виховання»
Хайнус
Стефан
Олексійович

спеціаліст вищої категорії

Ворошиловградський державний педагогічний інститут,

спеціальність "Фізичне виховання"

кваліфікація "вчитель фізичного виховання СШ", 1983 р.

 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання(Методика спортивно-масової роботи).

«Фізична культура»,  «Фізичне виховання»

Варава
Віктор
Володимирович

спеціаліст вищої категорії

Ворошиловградський державний педагогічний інститут,

спеціальність "Фізичне виховання"

кваліфікація "вчитель фізичного виховання СШ", 1978 р.

 

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання(Методика спортивно-масової роботи).

«Фізична культура»,  «Фізичне виховання»

Мирошніченко
Оксана
Едуардівна

e-mail:
obolon_8@rambler.ru

Спеціаліст ІІ категорії

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

"Фізичне виховання". Магістр. 2010 р.

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, фізичне виховання(Методика спортивно-масової роботи).

«Фізична культура»,  «Фізичне виховання»

Янголенко
Сергій
Іванович

спеціаліст вищої категорії

Каспійське вище військово-морське училище, 1980 р.

 

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, захист Вітчизни.

«Захист Вітчизни»

Сторчак

Андрій

Олександрович

спеціаліст Національний університет фізичного виховання і спорту України м. Київ, викладач фізичного виховання, 2012 р. «Фізична культура» «Фізичне виховання»

 

Загальна методична проблема циклової комісії: «Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях гуманітарного циклу», "Виховання у студентів навичок здорового способу життя, привиття потреби у систематичних заняттях фізичною культурою та спортом"

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, національно  свідомої особистості.

Основними напрямками роботи комісії є:
- впровадження інноваційних технологій навчання;
- активізація розумової та пізнавальної діяльності студентів шляхом  використання різноманітних форм і методів навчання;
- робота з обдарованими студентами, розвиток їх творчих здібностей;
- участь у виховній роботі студентів;
- підвищення рівня кваліфікаці та педагогічної майстерності викладачів.

Поліпшенню навчання та успішності сприяє творче застосування викладачами комісії  інноваційних методів і прийомів роботи зі студентами, зокрема, принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання, модульно-рейтингової системи. Комісія пропагує методи активного навчання. Викладачі постійно проводять аналіз змісту навчальних програм, узгоджують їх із навчально-методичним забезпеченням. У центрі уваги ЦК – індивідуальна робота зі студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій.

На заняттях з української мови та літератури, зарубіжної  літератури  значна увага приділяється розвитку особистості студента, формуванню мовленнєвої культури.

Заняття з іноземних мов дають можливість студентам не тільки розвинути комунікативні навики та поповнити свої знання про країни, мова яких вивчається, але й підготуватися для самостійної роботи над  іншомовною фаховою літературою.
 
Викладацький склад циклової комісії намагається, окрім ґрунтовних знань з дисциплін, прищепити своїм вихованцям і високі моральні якості. Колектив щоденно працює над тим, щоб кожен студент  усвідомлював  загальнолюдські  та національно-патріотичні  цінності.