Циклова комісія суспільствознавчих дисциплін

Циклова комісія суспільствознавчих дисциплін Рубіжанського політехнічного коледжу була створена 2013 року.

Загальна методична проблема циклової комісії: формування загальнонавчальних умінь і навичок студентів у процесі викладання дисциплін суспільствознавчого циклу в умовах особистісто-орієнтованого навчання.

Мета роботи циклової комісії: удосконалення методики викладання дисциплін для підвищення якості освіти і формування когнітивних здібностей студентів.

Окрім навчальної роботи викладачі багато уваги приділяють організації різноманітної позааудиторної діяльності. Робота в гуртках, консультації, участь в олімпіадах, творчих конкурсах регіонального, обласного та державного рівня сприяють розвитку інтересу до знань, вмінню застосувати вивчене на практиці. З цією метою комісією створено клуб «Пам’ять», напрям діяльності якого – національно-патріотичне виховання.

Навчання студентів відбувається у спеціалізованих кабінетах:
•    Кабінет Історії України
•    Кабінет всесвітньої історії
•    Кабінет суспільствознавчих дисциплін

Мещеряков Ігор Юрійович
Голова ЦК, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист


Закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, «Історія з додатковою спеціальністю педагогіка», 1990 р.
Викладає дисципліни:«Основи філософських знань», «Людина і світ», «Історія України», «Всесвітня Історія»

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, історія, правознавство, соціологія.

Е-mail: Mesheryakov@i.ua

Ліннік Людмила Олександрівна
Викладач, спеціаліст вищої категорії


Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка, «Історія», 2001 р.
Викладає дисципліну: "Всесвітня історія"

Підвищення кваліфікації: 2015р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, історія.

Е-mail: Linnik_Ludmila@i.ua

Трикоз Тетяна Степанівна
Викладач, спеціаліст першої категорії


Закінчила Харківський інститут культури, «Культуро-освітня робота», 2005 р.
Викладає дисципліни: «Культурологія»,  «Етика бізнесу», «Основи психології».

Підвищення кваліфікації: 2013р., ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, культурологія, етика, психологія, 2012р., вихователь .

Е-mail: Trikoz_Tatyana@i.ua

Ласовська Катерина Вікторівна
Викладач, спеціаліст


Закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, «Історія і практична психологія» (магістр), 2015 р
Викладає дисципліни: «Історія України»,   «Всесвітня історія».

Е-mail:

Мещерякова Дар'я Ігорівна
Викладач, спеціаліст другої категорії


Закінчила Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, «Історія та правознавство» (магістр)
Викладає дисципліни: «Правознавство», «Основи правознавства»,  «Всесвітня історія».

Підвищення кваліфікації: 2015р.,  „Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”, вчитель історії

Е-mail: ...@.