Положення навчального закладу

Порядок проведення Щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів і співробітників у ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

ПРАВИЛА призначення і виплати стипендій у ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентів у ВП«Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Траса Шевченка»

Положення про стипендіальну комісію ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Положення про оцінювання залишкових знань студентів ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ВП "Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка"

Положення про відокремлений підрозділ "Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка"

Положення про адміністративну раду відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Положення про педагогічну раду відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Положення про навчально-методичну раду відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Положення про піклувальну раду відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Положення про організацію освітнього процесу у ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення у ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Колективний договор між адміністрацією та трудовим колективом  ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»