Відділення економіки та будівництва

Стеценко Інна Анатоліївна
завідувач відділення економіки та будівництва
 
    Освіта вища (Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету;  Хімічна технологія ВМС).
    Викладач вищої категорії.
    Педагогічний стаж – 15 років.

    З 1968 року в технікумі вперше почалася підготовка фахівців-економістів зі спеціальності «Планування на підприємствах хімічної промисловості». З 1995 року технікум розпочав підготовку фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво».
    В 1999 р. було ліцензовано спеціальності 5.050111 «Бухгалтерський облік», в 2004 р. спеціальність 5.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», в 2010 р. спеціальність 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
 
    Навчання відбувається за чотирьма спеціальностями:

    051 «Економіка»
    071 «Облік і опадаткування»
    076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
    192 «
Будівництво та цивільна інженерія»

    051 «Економіка»

    Молодший спеціаліст готується для професійної діяльності по якісному виконанню робіт, пов’язаних з розробкою техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості продукції, калькуляції товарної продукції, ведення обліку виконаних планових завдань на підприємстві, складанню періодичної звітності, здійснення комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства і його підрозділів.
    Молодший спеціаліст призначений для роботи практично в усіх галузях народного господарства, а також малих, середніх і приватних підприємствах на первинних посадах економіста, плановика, інспектора податкової інспекції.
    Молодший спеціаліст повинен володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання.

    071 «Облік і опадаткування»

    Молодший спеціаліст готується для обліково-економічної  роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

    076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

    Молодший спеціаліст готується для професійної діяльності з реалізації товарознавчо-комерційних завдань щодо асортименту і якості товарів шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських процедур праці; з прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування; з оперативного управління первинними підрозділами, а також самостійними організаціями, які не мають апарату управління; з керівництва підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.
    Молодший спеціаліст призначений виконувати професійну роботу завідувача ринку, секції, складу, комори, відділу, керівника малої торговельної фірми, магазину, інспектора з контролю якості продукції, інспектора-товарознавця, комерційного або торговельного агента, комівояжера, експедитора, торговельного брокера (маклера).
 

Контингент відділення
 
Група Куратор Чисельність
ЕПД15 Ярмонова І.О. 15
БД15 Ярмонова І.О. 15
ТД15 Буряк Н.В. 15
БСД15 Шаповалова Т.В. 18
ЕПД17 Арістова О.М. 13
БД17 Арістова О.М. 10
БСД17С Болотін О.В. 7
БСД14 Носова Н.М. 19
БСД17 Моргун О.С. 11
ЕПД16 Григор`єва Н.В. 15
БД16 Григор`єва Н.В. 12
ТД16 Мещерякова Д.І. 15
БСД16 Болотін О.В. 14
БСД16С Носова Н.М. 7