Відділення підприємництва, обліку та технологій

Стеценко Інна Анатоліївна
завідувач відділення підприємництва, обліку та технологій
 
    Освіта вища (Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету;  Хімічна технологія ВМС).
    Викладач вищої категорії.
    Педагогічний стаж – 17 років.

    З 1968 року в технікумі вперше почалася підготовка фахівців-економістів зі спеціальності «Планування на підприємствах хімічної промисловості». З 1995 року технікум розпочав підготовку фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво».
    В 1999 р. було ліцензовано спеціальності 5.050111 «Бухгалтерський облік», в 2004 р. спеціальність 5.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність»
 
    Навчання відбувається за п`яти спеціальностями:

    051 «Економіка»
    071 «Облік і опадаткування»
    076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
    161 «
Хімічні технології»
    181 «Харчові технології»

    051 «Економіка»

    Молодший спеціаліст готується для професійної діяльності по якісному виконанню робіт, пов’язаних з розробкою техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості продукції, калькуляції товарної продукції, ведення обліку виконаних планових завдань на підприємстві, складанню періодичної звітності, здійснення комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства і його підрозділів.
    Молодший спеціаліст призначений для роботи практично в усіх галузях народного господарства, а також малих, середніх і приватних підприємствах на первинних посадах економіста, плановика, інспектора податкової інспекції.
    Молодший спеціаліст повинен володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання.

    071 «Облік і опадаткування»

    Молодший спеціаліст готується для обліково-економічної  роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

    076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

    Молодший спеціаліст готується для професійної діяльності з реалізації товарознавчо-комерційних завдань щодо асортименту і якості товарів шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських процедур праці; з прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування; з оперативного управління первинними підрозділами, а також самостійними організаціями, які не мають апарату управління; з керівництва підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.
    Молодший спеціаліст призначений виконувати професійну роботу завідувача ринку, секції, складу, комори, відділу, керівника малої торговельної фірми, магазину, інспектора з контролю якості продукції, інспектора-товарознавця, комерційного або торговельного агента, комівояжера, експедитора, торговельного брокера (маклера).
 

     161 «Хімічні технології та інженерія» (Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів)

    Студенти цієї спеціальності набувають знань з технології переробки полімерів, виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів, фізики та хімії полімерів, економіки хімічних виробництв, що дає їм можливість пройти практичний курснавчання на підприємствах: БКФ, Промінвест, Трубний завод та ін.і залишатись для подальшого набування майстерності.

    181 Харчові технології

    Майбутні технологи харчування повинні не лише професійно готувати страви, а й володіти теоретичними знаннями. В процесі навчання вони вивчають «Технологію приготування їжі», «Особливості зарубіжного сервісу», «Організацію виробництва та обслуговування в підприємствах харчування». Технологічну та переддипломну практику студенти проходять на підприємствах харчування міста та регіону.
 
Контингент відділення
 
Група Куратор Чисельність
ЕПД18 Барабонова О.В. 12
БД18 Барабонова О.В. 10
ТД18 Носова Н.М. 13
ЕПД17 Арістова О.М. 13
БД17 Арістова О.М. 9
ТД17 Святошенко О.О. 9
БД19 Васильєва О.М. 13
ТД19 Васильєва О.М. 14
ТСД18 Буряк Н.В. 8
ТХД18 Буряк Н.В. 19
ТПД17 Андропова Л.Л. 9
ТХД17 Погорєлова Л.М. 18
ТСД16 Андропова Л.Л. 10
ТХД16 Усачова О.М. 22
ТХД19С Лавриненко А.Є. 10
ТХД18С Лавриненко А.Є. 7
ТХЗ19С   18
ТХЗ18С   13