Відділення економіки та будівництва

Стеценко Інна Анатоліївна
завідувач відділення економіки та будівництва
 
    Освіта вища (Рубіжанський філіал Східноукраїнського державного університету;  Хімічна технологія ВМС).
    Викладач вищої категорії.
    Педагогічний стаж – 16 років.

    З 1968 року в технікумі вперше почалася підготовка фахівців-економістів зі спеціальності «Планування на підприємствах хімічної промисловості». З 1995 року технікум розпочав підготовку фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво».
    В 1999 р. було ліцензовано спеціальності 5.050111 «Бухгалтерський облік», в 2004 р. спеціальність 5.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», в 2010 р. спеціальність 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
 
    Навчання відбувається за чотирьма спеціальностями:

    051 «Економіка»
    071 «Облік і опадаткування»
    076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
    192 «
Будівництво та цивільна інженерія»

    051 «Економіка»

    Молодший спеціаліст готується для професійної діяльності по якісному виконанню робіт, пов’язаних з розробкою техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості продукції, калькуляції товарної продукції, ведення обліку виконаних планових завдань на підприємстві, складанню періодичної звітності, здійснення комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства і його підрозділів.
    Молодший спеціаліст призначений для роботи практично в усіх галузях народного господарства, а також малих, середніх і приватних підприємствах на первинних посадах економіста, плановика, інспектора податкової інспекції.
    Молодший спеціаліст повинен володіти на встановленому рівні сукупністю видів діяльності та відповідно до них компетентно і відповідально вирішувати професійні завдання.

    071 «Облік і опадаткування»

    Молодший спеціаліст готується для обліково-економічної  роботи в організаціях, підприємствах та установах різних галузей діяльності всіх форм власності на первинних посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

    076 «
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

    Молодший спеціаліст готується для професійної діяльності з реалізації товарознавчо-комерційних завдань щодо асортименту і якості товарів шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських процедур праці; з прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування; з оперативного управління первинними підрозділами, а також самостійними організаціями, які не мають апарату управління; з керівництва підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.
    Молодший спеціаліст призначений виконувати професійну роботу завідувача ринку, секції, складу, комори, відділу, керівника малої торговельної фірми, магазину, інспектора з контролю якості продукції, інспектора-товарознавця, комерційного або торговельного агента, комівояжера, експедитора, торговельного брокера (маклера).
 

Контингент відділення
 
Група Куратор Чисельність
ЕПД18 Барабонова О.В. 12
БД18 Барабонова О.В. 9
ТД18 Носова Н.М. 12
БСД18 Носова Н.М. 12
БСД18С Демченко Н.Л. 10
ЕПД17 Арістова О.М. 13
БД17 Арістова О.М. 10
ТД17 Святошенко О.О. 9
БСД17 Болотін О.В. 10
БСД17С Шаповалова Т.В. 6
ЕПД16 Васильєва О.М. 11
ТД16 Святошенко О.О. 12
БСД16 Болотін О.В. 11
БСД15 Шаповалова Т.В. 16