Навчально-методичне забезпечення

Загальноосвітні предмети

051 Економіка (Економіка підприємства)

071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство та комерційна діяльність)

123 Комп'ютерна інженерія (Обслуговування комп'ютерних систем і мереж)

133 Галузеве машинобудування (Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафто газопереробної промисловості)

141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка (Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд)

161 Хімічні технології та інженерія (Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів)

161 Хімічні технології та інженерія (Виробництво високомолекулярних сполук)

181 Харчові технології (Виробництво харчової продукції)

192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво та експлуатація будівель і споруд)

274 Автомобільний транспорт (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)