Навчально-методичне забезпечення

Загальноосвітні предмети

Дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

051 Економіка (Економіка підприємства)

071 Облік і оподаткування (Бухгалтерський облік)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство та комерційна діяльність)

123 Комп'ютерна інженерія (5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж)

133 Галузеве машинобудування (5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафто газопереробної промисловості)

141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка (5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд)

161 Хімічні технології та інженерія (5.05130107 Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів)

161 Хімічні технології та інженерія (5.05130110 Виробництво високомолекулярних сполук)

181 Харчові технології (5.05170101 Виробництво харчової продукції)

192 Будівництво та цивільна інженерія (5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд)

274 Автомобільний транспорт (5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)