Розподіл обсягу державного замовлення
на підготовку молодших спеціалістів у 2019 н.р.
 
Код та назва спеціальності Ліцензований обсяг Обсяг державного замовлення
денна форма заочна форма денна форма заочна форма
051 "Економіка"
    - на основі базової загальної середньої освіти
30 15 0 0
071 "Облік і опадаткування"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
25 20 14
0

0
076 "Підприємництво, торгівля та діяльність"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
25 20 14
0

0
123 "Комп`ютерна інженерія"
    - на основі базової загальної середньої освіти
30 0 25 0
133 "Галузеве машинобудування"
    - на основі базової загальної середньої освіти
50 25 15 0
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
55

30

15
13

0
161 "Хімічні технології та інженерія"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
25 15 0
0
0
181 "Харчові технології"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
50 30 16
10

25
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
30 0 12
0
10
274 "Автомобільний транспорт"
    - на основі базової загальної середньої освіти
    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
50 30 19
10
0
0