Розподіл обсягу державного замовлення
на підготовку молодших спеціалістів у 2016 н.р.
 
Код та назва спеціальності Ліцензований обсяг Обсяг державного замовлення
денна форма заочна форма денна форма заочна форма
051 "Економіка"
    - на основі базової загальної середньої освіти
30 15 12 0
071 "Облік і опадаткування"
    - на основі базової загальної середньої освіти
25 20 10 0
076 "Підприємництво, торгівля та діяльність"
    - на основі базової загальної середньої освіти
25 20 10 0
123 "Комп`ютерна інженерія"
    - на основі базової загальної середньої освіти
30 0 18 -
133 "Галузеве машинобудування"
    - на основі базової загальної середньої освіти
50 25 25 0
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
55

30

17
30

0
161 "Хімічні технології та інженерія" (Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів)
 
  - на основі базової загальної середньої освіти
25 15 10 0
181 "Харчові технології"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
40 40 20
15
0
0
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
30 0 11
11
-
274 "Автомобільний транспорт"
    - на основі базової загальної середньої освіти
    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
50 30 20
15
0
0