Розподіл обсягу державного замовлення
на підготовку молодших спеціалістів у 2018 н.р.
 
Код та назва спеціальності Ліцензований обсяг Обсяг державного замовлення
денна форма заочна форма денна форма заочна форма
051 "Економіка"
    - на основі базової загальної середньої освіти
30 15 12 0
071 "Облік і опадаткування"
    - на основі базової загальної середньої освіти
25 20 10 0
076 "Підприємництво, торгівля та діяльність"
    - на основі базової загальної середньої освіти
25 20 12 0
123 "Комп`ютерна інженерія"
    - на основі базової загальної середньої освіти
30 0 25 -
133 "Галузеве машинобудування"
    - на основі базової загальної середньої освіти
50 25 20 0
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
55

30

20
15

0
161 "Хімічні технології та інженерія"
 
  - на основі базової загальної середньої освіти
25 15 10 0
181 "Харчові технології"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
50 30 20
12
0
0
192 "Будівництво та цивільна інженерія"
    - на основі базової загальної середньої освіти

    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
30 0 15
10
-
274 "Автомобільний транспорт"
    - на основі базової загальної середньої освіти
    - на основі осв. кв. рівня "Кваліфікований робітник"
50 30 20
15
0
0