Перелік документів

Абітурієнти подають до приймальної комісії такі документи:

  1. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (база 11 кл) документ про базову загальну середню освіту (база 9 кл), документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього, за особистим вибором. Подаються оригінали або завірені копії.

  2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 2016 або 2017 року (оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробувань , визначених правилами прийому вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) .

  3. 8 фотокарток розміром 3х4

  4. Копія паспорта або копія свідоцтва про народження

  5. Довідка з місця проживання (при наявності тільки свідоцтва про народження)

  6. Копія довідки про отримання ідентифікаційного коду

    Примітка: Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.