Спеціальності та освітні програми

051 Економіка

Освітня програма "Економіка підприємства" (молодший спеціаліст)

071 Облік і оподаткування

Освітня програма "Бухгалтерський облік" (фаховий молодший бакалавр)

Освітня програма "Бухгалтерський облік" (молодший спеціаліст)

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма "Товарознавство та комерційна діяльність" (фаховий молодший бакалавр)

Освітня програма "Товарознавство та комерційна діяльність" (молодший спеціаліст)

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

123 Комп`ютерна інженерія

Освітня програма "Обслуговування комп`ютерних систем і мереж" (фаховий молодший бакалавр)

Освітня програма "Обслуговування комп`ютерних систем і мереж" (молодший спеціаліст)

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

133 Галузеве машинобудування

Освітня програма "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств  хімічної і  нафтогазопереробної промисловості" (фаховий молодший бакалавр)

Освітня програма "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств  хімічної і  нафтогазопереробної промисловості" (молодший спеціаліст)

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" (фаховий молодший бакалавр)

Освітня програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" (молодший спеціаліст)

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма "Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів" (молодший спеціаліст)

Освітня програма "Виробництво високомолекулярних сполук" (молодший спеціаліст)

181   Харчові технології

Освітня програма "Виробництво харчової продукції" (фаховий молодший бакалавр)

Освітня програма "Виробництво харчової продукції" (молодший спеціаліст)

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" (фаховий молодший бакалавр)

Освітня програма "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" (молодший спеціаліст)

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

274 Автомобільний транспорт

Освітня програма "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" (фаховий молодший бакалавр)

Освітня програма "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" (молодший спеціаліст)

Освітня програма профільної загальної середньої освіти