Спеціальності та освітні програми

051 Економіка

Освітня програма "Економіка підприємства"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

071 Облік і оподаткування

Освітня програма "Бухгалтерський облік"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма "Товарознавство та комерційна діяльність"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

123 Комп`ютерна інженерія

Освітня програма "Обслуговування комп`ютерних систем і мереж"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

133 Галузеве машинобудування

Освітня програма "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств  хімічної і  нафтогазопереробної промисловості"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма "Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів"

Освітня програма "Виробництво високомолекулярних сполук"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

181   Харчові технології

Освітня програма "Виробництво харчової продукції"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти

274 Автомобільний транспорт

Освітня програма "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

Освітня програма профільної загальної середньої освіти