Спеціальності (перелік 2015 р.)

05 Соціальні та поведінкові науки

051   Економіка

07 Управління та адміністрування

071   Облік і оподаткування

076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

12 Інформаційні технології

123   Комп`ютерна інженерія

13 Механічна інженерія

133   Галузеве машинобудування

14 Електрична інженерія

141   Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

16 Хімічна та біоінженерія

161   Хімічні технології та інженерія (виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів)

161   Хімічні технології та інженерія (виробництво високомолекулярних сполук)

18   Виробництво та технології

181   Харчові технології

19 Архітектура та будівництво

192   Будівництво та цивільна інженерія

27 Транспорт

274   Автомобільний транспорт

 

Спеціальності (перелік 2010 р.)

0305   Економіка і підприємництво

5.03050401   Економіка підприємства

5.03050901   Бухгалтерський облік

5.03051001   Товарознавство та комерційна діяльність

0701   Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010602   Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

0507   Електротехніка та електромеханіка

5.05070104   Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

0501   Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201   Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

0513   Хімічна технологія та інженерія

5.05130107   Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів

5.05130110   Виробництво високомолекулярних сполук

0517   Харчова промисловість та переробка сільсько-господарської продукції

5.05170101   Виробництво харчової продукції

0505   Машинобудування та металообробка

5.05050207   Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопероробної промисловості

0601 Будівництво та архітектура

5.06010101   Будівництво та експлуатація будівель і споруд