Спеціальності та освітні програми

051 Економіка

Освітня програма "Економіка підприємства"

071 Облік і оподаткування

Освітня програма "Бухгалтерський облік"

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма "Товарознавство та комерційна діяльність"

123 Комп`ютерна інженерія

Освітня програма "Обслуговування комп`ютерних систем і мереж"

133 Галузеве машинобудування

Освітня програма "Обслуговування та ремонт обладнання підприємств  хімічної і  нафтогазопереробної промисловості"

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд"

161 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма "Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів"

Освітня програма "Виробництво високомолекулярних сполук"

181   Харчові технології

Освітня програма "Виробництво харчової продукції"

192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

274 Автомобільний транспорт

Освітня програма "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"