Правила прийому 2019

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ВП "Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" в 2019 році (зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №717 від 24.05.2019 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України")

Додаток 1.  Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий/третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 3. Перелік вступних випробувань та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 4. Перелік спеціальностей на які при вступі додатково зараховуються конкурсні бали

Додаток 5. Таблиця Переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200