Правила прийому 2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ВП "Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" в 2018 році (зі змінами, внесеними на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №409 від 23.04.2018 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів. Зміни до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році»)

 

Додаток 1.  Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий/третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток 3. Перелік вступних випробувань та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 4. Перелік спеціальностей на які при вступі додатково зараховуються конкурсні бали

Додаток 5. Таблиця Переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200