Правила прийому 2021

Правила прийому до Відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» в 2021 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги.

Додаток 2. Таблиця відповідностей професій кваліфікованого робітника та спеціальностей фахового молодшого бакалавра.

Додаток 3. Перелік вступних випробувань та конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів).

Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

Додаток 6. Таблиця нарахування додаткових балів

Додаток 7. Розмір оплати за навчання