Прийом на 2 курс (вільні місця державного замовлення)

    Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» здійснює прийом на 2 курс на місця забезпечені державним замовленням випускників 11 класів (за результатами ЗНО) та на 2-3 курси випускників професійних ліцеїв (за результатими фахових іспитів) за спеціальностями:

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Економіка 051 українська мова та література 100
математика 100

Облік і оподаткування

071

українська мова та література

100

математика

100

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

українська мова та література

100

математика

100

Комп’ютерна інженерія

123

українська мова та література

100

математика

100

Галузеве машинобудування

133

українська мова та література

100

математика

100

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

українська мова та література

100

математика

100

Хімічні технології та інженерія.

Виготовлення виробів i покриттів iз полімерних матеріалів

161

українська мова та література

100

хімія

100

Хімічні технології та інженерія.

Виробництво високомолекулярних сполук

161

українська мова та література

100

хімія

100

Харчові технології

181

українська мова та література

100

математика

100

Будівництво та цивільна інженерія

192

українська мова та література

100

математика

100

Автомобільний транспорт 274 українська мова та література 100
математика 100