Історична довідка

Рубіжанський хіміко-механічний технікум був заснований у 1927 році за проханням групи Рубіжанських хімічних заводів південно-хімічного тресту "Хімвугілля” для підготовки техніків-виробників та інженерів для Рубіжанських хімічних заводів.

Першим директором технікуму був Померанчук Яков Ісакович, батько всесвітньо відомого вченого фізика-теоретика, атомника, академіка АНСРСР Померанчука Ісака Яковича.

Як учбовий заклад, технікум почав свою діяльність в листопаді 1927 року підготовкою спеціалістів для хімічних підприємств міст: Рубіжне, Лисичанськ, Слов’янськ за спеціальностями:

- технологія основного органічного синтезу;

- технологія органічних барвників і полуфабрикатів;

- технологія соди і содопродуктів;

- машини та апарати хімічних виробництв.

Перший випуск в технікумі був здійснений у 1929 р. в кількості 25 спеціалістів. О бурхливих темпах зростання технікуму говорять такі цифри: вже у 1934 р випуск спеціалістів складає 462 особи. Завдяки створенню належних умов для навчання, кращі випускники ФЗУ, робфаків продовжили навчання в технікумі, а найкращі випускники технікуму складали основу студентсва інституту.

Подальші відомості про довоєнну долю технікуму доки встановити не можливо у зв’язку з втратою архівів технікуму, міста, області в період Великої Вітчизняної війни.

Після визволення м. Рубіжне від німецько-фашистських загарбників у 1943 р. почалась діяльність по відновленню роботи технікуму. Перший прийом студентів після визволення був здійснений в серпні-вересні 1944 р.

В цей час до осені 1991 р. технікум знаходився під керівництвом Міністерства хімічної промисловості СРСР. В 1950 році Постановою Ради міністрів СРСР технікуму було надане ім’я видатного вченого-хіміка, академіка АНСРСР О.Е. Порай-Кошиці за видатний вклад цього вченого в науку і оборону країни в період Великої Вітчизняної війни.

Для забезпечення бурхливого розвитку хімічної промисловості у м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ були створені філіали технікуму: при Лисичанському Азотно-туковому заводі(м. Сєвєродонецьк); заводі "Донсода” і заводі гумових технічних виробів (м. Лисичанськ). На базі усіх філіалів були створені самостійні учбові заклади – Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум і Лисичанський нафтохімічний технікум.

Випускники технікуму на протязі своєї творчої діяльності збільшували свій навчальний рівень шляхом навчання в найкращих ВНЗ Союзу, працювали і працюють на багатьох підприємствах хімічної й нафтогазопереробної промисловості колишнього Союзу РСР, в Україні і за її межами.

Серед випускників технікуму десятки кандидатів наук, доктора наук, керівників і головних спеціалістів підприємства хімічної промисловості, галузей інститутів, лабораторій, інших закладів. Серед найбільш видатних: Померанчук Ісак Якович академік АНСРСР; Оршиховський А.І. – директор Всесоюзного проектного і науково-дослідницького інституту "Дніпрохлор” м. Москва; Тюкало М.С. доктор хімічних наук, директор Сєвєродонецької філії ПСДУ.

На протязі своєї діяльності технікум періодично проводить підготовку спеціалістів для іноземних держав таких як: Північна Корея, Куба, Алжир, Лаос. У зв’язку з розширенням спектру спеціальностей наказом Міністрів освіти і науки України № 645 від 22 листопада 2002 року технікум було перейменовано в Рубіжанський політехнічний технікум.

Згідно з Указом Президента України «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України», відповідно до Закону України «Про вищу освіту»,враховуючи клопотання Луганської обласної державної адміністрації, керівництва Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, колективу і керівництва Рубіжанського політехнічного технікуму ім.. О.Є. Порай-Кошиці та з метою оптимізації мережі вищих навчальних закладів, забезпечення ефективного використання навчально-лабораторної бази та науково-педагогічного потенціалу наказом Міністерства освіти і науки України № 68 від 02 лютого 2005 року створено у складі Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка відокремлений структурний підрозділ – Рубіжанський політехнічний технікум ім. О.Є. Порай-Кошиці.

З метою підвищення якості підготовки фахівців, реалізації системи ступеневої освіти, дотримуючись загальноєвропейських тенденцій зближення систем вищої освіти та з метою оптимізації мережі вищих навчальних закладів наказом Міністерства освіти і науки України № 400 від 06 липня 2005 року Рубіжанський політехнічний технікум ім.. О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка в Рубіжанський політехнічний коледж ім.. О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.