Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 2019 рік

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Ваговий коефіцієнт

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Економіка 051 українська мова та література 1 100
математика або історія України або географія 1 100

Облік і оподаткування

071

українська мова та література

1

100

математика або історія України або географія

1

100

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

українська мова та література

1

100

математика або історія України або географія

1

100

Комп’ютерна інженерія

123

українська мова та література

1

100

математика або фізика або історія України

1

100

Галузеве машинобудування

133

українська мова та література

1

100

математика або фізика або історія України

1

100

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

українська мова та література

1

100

математика або фізика або історія України

1

100

Хімічні технології та інженерія.

Виготовлення виробів i покриттів iз полімерних матеріалів

161

українська мова та література

1

100

математика або хімія або історія України

1

100

Хімічні технології та інженерія.

Виробництво високомолекулярних сполук

161

українська мова та література

1

100

математика або хімія або історія України

1

100

Харчові технології

181

українська мова та література

1

100

математика або фізика або історія України

1

100

Будівництво та цивільна інженерія

192

українська мова та література

1

100

математика або фізика або історія України

1

100

Автомобільний транспорт 274 українська мова та література 1 100
математика або фізика або історія України 1 100

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Економіка

051

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Облік і оподаткування

071

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Комп’ютерна інженерія

123

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Галузеве машинобудування

133

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Хімічні технології та інженерія.

Виготовлення виробів i покриттів iз полімерних матеріалів

161

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Хімічні технології та інженерія.

Виробництво високомолекулярних сполук

161

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Харчові технології

181

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Будівництво та цивільна інженерія

192

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4

Автомобільний транспорт

274

українська мова 

непрофільний

4

математика

профільний

4