Перелік конкурсних предметів у сертифікаті

Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Ваговий коефіцієнт

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Економіка 051 українська мова 1 100
математика 1 100

Облік і оподаткування

071

українська мова

1

100

математика

1

100

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

українська мова

1

100

математика

1

100

Комп’ютерна інженерія

123

українська мова

1

100

математика

1

100

Галузеве машинобудування

133

українська мова

1

100

математика

1

100

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

українська мова

1

100

математика

1

100

Харчові технології

181

українська мова

1

100

математика

1

100

Будівництво та цивільна інженерія

192

українська мова

1

100

математика

1

100

Автомобільний транспорт 274 українська мова 1 100
математика 1 100

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти

 

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Статус

предмету

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

Назва

Код

Економіка

051

українська мова 

непрофільний

100

математика

профільний

100

Облік і оподаткування

071

українська мова 

непрофільний

100

математика

профільний

100

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

українська мова 

непрофільний

100

математика

профільний

100

Комп’ютерна інженерія

123

українська мова 

непрофільний

100

математика

профільний

100

Галузеве машинобудування

133

українська мова 

непрофільний

100

математика

профільний

100

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141

українська мова 

непрофільний

100

математика

профільний

100

Харчові технології

181

українська мова 

непрофільний

100

математика

профільний

100

Будівництво та цивільна інженерія

192

українська мова 

непрофільний

100

математика

профільний

100

Автомобільний транспорт

274

українська мова 

непрофільний

100

математика

профільний

100