Студентське самоврядування

     Згідно зі ст. 38 Закону України «Про вищу освіту» в Рубіжанському політехнічному коледжі функціонує студентське самоврядування, основним напрямком роботи якого є захист прав студентів.

І. Структура:

       - група;

       - курс;

       - гуртожиток;

&n

bsp;      - коледж

ІІ. Вищий орган:

       - студентська конференція коледжу.

ІІІ. Компетенція конференції:

       - затвердження Положення про студентське самоврядування;

       - вибори Ради студентського самоврядування;

       - визначення її структури та терміну повноважень;

       - звіт про виконану роботу.

ІV. Головна структурна одиниця системи студентського самоврядування – група:

       - є свій орган управління;

       - його голова – староста;

       - делегує свого представника до Ради студентського самоврядування курсу;

       - делегує своїх представників на загальну конференцію студентів.

V. Рада студентського самоврядування курсу формується з представників виконавчих органів академічних груп та обирає своїх представників до Ради студентського самоврядування коледжу

VІ. Рада студентського самоврядування (РСС) курсу, гуртожитку та коледжу обирає голову, його заступників та секретаря.

VІІ. Голова організовує роботу органів самоврядування ,  голова Ради коледжу бере участь у засіданні адміністративної ради коледжу.

VІІІ. Секретар РСС організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи засідань і виступає з повідомленням про виконання рішень.

ІХ. При Раді створюються комісії за напрямами роботи:

       - навчально-дисциплінарна;

       - наукова;

       - культурно-просвітницька;

       - спортивно-оздоровча;

       - соціально-побутова;

       - трудова;

       - бібліотечна;

       - правова;

       - прес-центр.

Х. При РСС гуртожитку створюються комісії:

       - житлово-побутова;

       - культурно-виховна;

       - санітарно-гігієнічна;

       - громадського порядку.

ХІ.  Конференція збирається один раз на рік (на початку навчального року).

       Засідання Великої ради відбуваються не менш, як один раз на місяць (на початку місяця).

       Засідання Малої ради та РСС курсів та гуртожитку відбуваються не менше одного разу в два тижня.

 

РОЗПОДІЛ

обов’язків між членами Ради студентського самоврядування

Рубіжанського політехнічного коледжу імені О.Є. Порай-Кошиці

 Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Коваленко Олексій

голова РСС
Білоіваненко Дмитро заступник голови РСС
Євдокимова Катерина секретар

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ

Кардашов Микита

голова комісії
Березан Яна заступник голови


 

ТРУДОВА КОМІСІЯ
Григор'єв Владислав голова комісії
Павловський Владислав заступник голови

 

 

 

КУЛЬТУРНО –МАСОВА КОМІСІЯ
Ліннік Олександр, гр. КД14 голова комісії
Григор'єва Софія заступник голови
Сенинець Анастасія, Солдатова Олександра член комісії

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА КОМІСІЯ

Кучма Вікторія

голова комісії
Козлянський Іван заступник голови

 

 

СПОРТВНО-ОЗДОРОВЧА КОМІСІЯ

Руденко Кирило

голова комісії
Чмельов Ігор заступник голови

 

 

ПРЕС-ЦЕНТР

Моргун Данило

голова комісії
Пасічник Данило заступник голови
Єсауленко Кристина, Крааренко Олександра члени комісії

 

   

 

РАДІО

Швед Поліна

голова комісії
Шаталін Владислав заступник голови
 
 

Засідання ради студентського самоврядування відбуваються 2, 4-й четвер місяця.

Завантажити положення про РСС

Завантажити план роботи РСС