Студентське самоврядування

     Згідно зі ст. 38 Закону України «Про вищу освіту» в Рубіжанському політехнічному коледжі функціонує студентське самоврядування, основним напрямком роботи якого є захист прав студентів.

І. Структура:

       - група;

       - курс;

       - гуртожиток;

       - коледж

ІІ. Вищий орган:

       - студентська конференція коледжу.

ІІІ. Компетенція конференції:

       - затвердження Положення про студентське самоврядування;

       - вибори Ради студентського самоврядування;

       - визначення її структури та терміну повноважень;

       - звіт про виконану роботу.

ІV. Головна структурна одиниця системи студентського самоврядування – група:

       - є свій орган управління;

       - його голова – староста;

       - делегує свого представника до Ради студентського самоврядування курсу;

       - делегує своїх представників на загальну конференцію студентів.

V. Рада студентського самоврядування курсу формується з представників виконавчих органів академічних груп та обирає своїх представників до Ради студентського самоврядування коледжу

VІ. Рада студентського самоврядування (РСС) курсу, гуртожитку та коледжу обирає голову, його заступників та секретаря.

VІІ. Голова організовує роботу органів самоврядування ,  голова Ради коледжу бере участь у засіданні адміністративної ради коледжу.

VІІІ. Секретар РСС організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи засідань і виступає з повідомленням про виконання рішень.

ІХ. При Раді створюються комісії за напрямами роботи:

       - навчально-дисциплінарна;

       - наукова;

       - культурно-просвітницька;

       - спортивно-оздоровча;

       - соціально-побутова;

       - трудова;

       - бібліотечна;

       - правова;

       - прес-центр.

Х. При РСС гуртожитку створюються комісії:

       - житлово-побутова;

       - культурно-виховна;

       - санітарно-гігієнічна;

       - громадського порядку.

ХІ.  Конференція збирається один раз на рік (на початку навчального року).

       Засідання Великої ради відбуваються не менш, як один раз на місяць (на початку місяця).

       Засідання Малої ради та РСС курсів та гуртожитку відбуваються не менше одного разу в два тижня.

 

РОЗПОДІЛ

обов’язків між членами Ради студентського самоврядування

Рубіжанського політехнічного коледжу імені О.Є. Порай-Кошиці

 Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Цибуля Ілля

виконуючий обов"язки голови РСС
Євдокимова Катерина заступник голови РСС
Пономарьов Ілля секретар

 

     

 

НАВЧАЛЬНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ

Литвиненко Сергій, гр. БСД13

голова комісії
Довгаль Данило, гр. БСД15 заступник голови
Повєткін Віталій (гр. РАД14), Задірака Вікторія (гр. ЕПД15) члени комісії

 

 

 

ТРУДОВА КОМІСІЯ
Власенко Дмитро, гр. ЕД14Б голова комісії
Дудник Артур, гр. МД15А заступник голови
Нагорний Денис, гр. РАД14, Зубков Єгор, гр. КД16 члени комісії

 

 

 

КУЛЬТУРНО –МАСОВА КОМІСІЯ
Ліннік Олександр, гр. КД14 голова комісії
Білов Семен, гр. РАД16 заступник голови
Білоіваненко Андрій, гр. КД14 член комісії

 

 

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА КОМІСІЯ

Івашура Маргарита, гр. ЕПД14

голова комісії
Дюканова Світлана, гр. ТХД15 заступник голови
Недбайло Софія, гр. ТХД16 член комісії

 

 

СПОРТВНО-ОЗДОРОВЧА КОМІСІЯ

Заяць Артем, гр. ЕД14А

голова комісії
Кровяков Ілля, гр. ЕД16 заступник голови
Полтавський Данило, гр. МД14А член комісії

 

 

ПРЕС-ЦЕНТР

Гринько Ольга, гр. ТД15

голова комісії
Міршина Анастасія, гр.  ЕПД16 заступник голови
Ківеріна Інна, гр. ЕПД16, Коротка Валерія, гр. БСД15 члени комісії

 

   

 

РАДІО

Кіцмен Марина (гр. ТХД14)

голова комісії
Стрельцов Максим (гр. ТХД14) заступник голови
Заяц Артем, гр. ЕД14А, Власенко Дмитро, гр. ЕД14Б член комісії
 
 

Засідання ради студентського самоврядування відбуваються 2, 4-й четвер місяця.

Завантажити положення про РСС

Завантажити план роботи РСС