Технологічне відділення

Ліннік Людмила Олександрівна
завідувач технологічного відділення
Освіта вища.
Викладач вищої категорії
Педагогічний стаж – 16 років
працює завідувачем відділення з 2009 року

    На відділенні навчаються студенти за трьома спеціальностями:

  •    5.05130110 «Виробництво високомолекулярних сполук»
  •    5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»
  •    5.05170101 «Виробництво харчової продукції»


    Загальний контент відділення складає 191 студент.

   
5.05130110 «Виробництво високомолекулярних сполук»

   Студенти, що обрали цю спеціальність, в майбутньому стануть технологами хімічних виробництв, тому вивчають дисципліни спеціальної підготовки: ТВМС, обладнання та конструкційні матеріали, економіка хімічних виробництв, автоматизація технологічних процесів та інші.

    Технологічну та переддипломну практики проходять на базових підприємствах міста та регіону, де по закінченні залишаються працювати на посадах лаборантів, операторів, майстрів змін.

    5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»

    Студенти цієї спеціальності набувають знань з технології переробки полімерів, виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів, фізики та хімії полімерів, економіки хімічних виробництв, що дає їм можливість пройти практичний курснавчання на підприємствах: БКФ, Промінвест, Трубний завод та ін.і залишатись для подальшого набування майстерності.


    5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

    Майбутні технологи харчування повинні не лише професійно готувати страви, а й володіти теоретичними знаннями. В процесі навчання вони вивчають «Технологію приготування їжі», «Особливості зарубіжного сервісу», «Організацію виробництва та обслуговування в підприємствах харчування». Технологічну та переддипломну практику студенти проходять на підприємствах харчування міста та регіону.
 
Контингент відділення
 
Група Куратор Чисельність
ТСД13 Боцман Н.В. 15
ТПД13 Боцман Н.В. 14
ТХД13 Пнева Н.І. 22
ТСД15 Кармазіна З.І. 10
ТПД15 Кармазіна З.І. 10
ТХД15 Мірошниченко О.Е. 25
ТСД14 Демченко Н.Л. 10
ТПД14 Демченко Н.Л. 9
ТХД14 Лизньова А.С. 20
ТСД16 Мещерякова Д.І. 12
ТХД16 Усачова О.М. 25