Відділення хімічних та харчових технологій

Ліннік Людмила Олександрівна
завідувач відділення хімічних та харчових технологій
Освіта вища.
Викладач вищої категорії
Педагогічний стаж – 18 років
працює завідувачем відділення з 2009 року

    На відділенні навчаються студенти за трьома спеціальностями:

  •    161 «Хімічні технології та інженерія»
  •    181 «Харчові технології»

    Загальний контент відділення складає 180 студентів.

   
161 «Хімічні технології та інженерія» (Виробництво високомолекулярних сполук)

   Студенти, що обрали цю спеціальність, в майбутньому стануть технологами хімічних виробництв, тому вивчають дисципліни спеціальної підготовки: ТВМС, обладнання та конструкційні матеріали, економіка хімічних виробництв, автоматизація технологічних процесів та інші.

    Технологічну та переддипломну практики проходять на базових підприємствах міста та регіону, де по закінченні залишаються працювати на посадах лаборантів, операторів, майстрів змін.

    
161 «Хімічні технології та інженерія» (Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів)

    Студенти цієї спеціальності набувають знань з технології переробки полімерів, виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів, фізики та хімії полімерів, економіки хімічних виробництв, що дає їм можливість пройти практичний курснавчання на підприємствах: БКФ, Промінвест, Трубний завод та ін.і залишатись для подальшого набування майстерності.

    181 Харчові технології

    Майбутні технологи харчування повинні не лише професійно готувати страви, а й володіти теоретичними знаннями. В процесі навчання вони вивчають «Технологію приготування їжі», «Особливості зарубіжного сервісу», «Організацію виробництва та обслуговування в підприємствах харчування». Технологічну та переддипломну практику студенти проходять на підприємствах харчування міста та регіону.
 
Контингент відділення
 
Група Куратор Чисельність
ТСД18 Буряк Н.В. 8
ТХД18 Буряк Н.В. 20
ТХД18С Лавриненко А.Є. 12
ТПД17 Боцман Н.В. 8
ТХД17 Ласовська К.В. 21
ТХД17С Лавриненко А.Є. 9
ТСД16 Боцман Н.В. 12
ТХД16 Усачова О.М. 21
ТСД15 Кармазіна З.І. 8
ТПД15 Кармазіна З.І. 8
ТХД15 Погорєлова Л.М. 23