Вартість денної та заочної форми навчання

Код та назва спеціальності Вартість навчання на рік, грн
денна заочна
051 "Економіка" 11200 6650
071 "Облік і опадаткування" 11200 6650
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" 11770 5540
123 "Комп`ютерна інженерія" 10580 -
133 "Галузеве машинобудування" 7900 -
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 8600 6290
161 "Хімічні технології та інженерія" (виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів) 12960 -
161 "Хімічні технології та інженерія" (виробництво високомолекулярних сполук) 13000 -
181 "Харчові технології" 9560 5880
192 "Будівництво та цивільна інженерія" 10650 -
274 "Автомобільний транспорт" 10590 6560