Вартість денної та заочної форми навчання

Код та назва спеціальності Вартість навчання на рік, грн
денна заочна
051 "Економіка" 9455 6650
071 "Облік і опадаткування" 9455 6650
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" 9503 5540
123 "Комп`ютерна інженерія" 10592 -
133 "Галузеве машинобудування" 10300 -
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 10425 6290
161 "Хімічні технології та інженерія" (виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів) 10287 -
161 "Хімічні технології та інженерія" (виробництво високомолекулярних сполук) 10287 -
181 "Харчові технології" 9728 5880
192 "Будівництво та цивільна інженерія" 10592 -
274 "Автомобільний транспорт" 10420 6560