Вартість денної та заочної форми навчання

Код та назва спеціальності Вартість навчання на рік, грн
денна заочна
051 "Економіка" 10170 -
071 "Облік і опадаткування" 10180 5370
076 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" 10280 5370
123 "Комп`ютерна інженерія" 11710 6540
133 "Галузеве машинобудування" 10770 -
141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 11220 -
161 "Хімічні технології та інженерія" 11310 6230
181 "Харчові технології" 10810 5390
192 "Будівництво та цивільна інженерія" 11290 6720
274 "Автомобільний транспорт" 10980 -