Головна » Статті » Викладачам » Методична рада

Засідання методичної ради Рубіжанського політехнічного коледжу від 17.11.2015

17 листопада відбулося засідання навчально-методичної ради коледжу, на якому розглядалося декілька питань:

1. Формування у студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Товарознавство та комерційна діяльність» компетенції практичного застосування комп’ютерних технологій у професійно-практичній діяльності.

2. Про впровадження у діяльність роботи циклових комісій гуманітарних та суспільно-гуманітарних дисциплін Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

3. Формування компетенції розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя засобами фізичної культури та фізичного виховання.

4. Про підготовку до ХІ регіональної студентської наукової конференції.

         З першого питання виступили Святошенко О.О., голова циклової комісії економічних дисциплін, та Проскурніна І.М., голова циклової комісії комп'ютерних дисциплін, які відзначили зусилля викладачів циклових комісій з формування компетенцій практичного застосування комп'ютерних технологій під час опанування дисциплін професійно-практичного циклу спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Товарознавство та комерційна діяльність». Святошенко О.О. висвітлила ряд проблем, які перешкоджають широкому впровадженню інформаційних технологій у навчальну діяльність, пов’язаних, в першу чергу, з матеріально-технічним оснащенням. Навчально-методична рада ухвалила рішення:

 1. Клопотати перед адміністрацією коледжу щодо:

1.1 придбання ліцензованих прикладних програм «1 С: Бухгалтерія», «1С: Торгівля» з метою формування у студентів компетенції практичного застосування комп’ютерних технологій у професійно-практичній діяльності згідно ОКХ спеціальності та в рамках чергової акредитації спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Товарознавство та комерційна діяльність»;

 1. обладнання навчального магазину для проведення навчальної практики на отримання робочої професії продавця;
 2. укладання довгострокового договору з одним або кількома супермаркетами міста («АТБ», «Абсолют», «Брусничка», «Spar») для проведення навчальної практики на отримання робочої професії продавця.

Відповідальний: Святошенко О.О., голова ЦК економічних дисциплін

         Термін: листопад 2015 р.

 1. Внести корективи до наскрізної програми практики спеціальностей «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік» щодо впровадження екзамену на отримання робочої професії оператора ЕОМ після проведення навчальної практики з використання інформаційних технологій згідно ОКХ спеціальностей.

         Відповідальний: ЦК економічних дисциплні

         Термін: січень 2016 р.

Голови циклових комісій гуманітарних дисциплін (Бєлякова Я.В.) та суспільствознавчих (Мещеряков І.Ю.) ознайомили присутніх з роботою з впровадження у діяльність роботи циклових комісій Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (друге питання). Викладачі на своїх заняттях намагаються формувати у студентів українську ментальність, національно свідому особистість, виховують почуття гідності за свою націю, любов до рідної землі, знайомлять із традиціями та культурою свого народу, формують мовну культуру, повагу до рідної мови.

Бєлякова Я.В. відзначила, що позааудиторна робота також є пріоритетним аспектом національно-патріотичного виховання молоді. Щороку в коледжі проводяться І етапи Міжнародних конкурсів ім. П. Яцика та імені Тараса Шевченка, День української писемності та мови, Шевченківський тиждень.

Цього року вперше в коледжі  було організовано написання радіодиктанту національної єдності (48 студентів в onlain-ефірі писали диктант зі всією Україною). 9 листопада в коледжі вперше була проведена акція «Я говорю українською!», проведено виставку рушників та вишиванок, відкриту годину спілкування «Передамо нащадкам наш скарб – рідну мову!» Єдиний мовний диктант (12.11.2015), до написання якого були залучені й військовослужбовці, які мешкають у гуртожитку РПК. У вересні цього року студенти нашого коледжу брали участь у Рушниковій ході в рамках Всеукраїнської акції «Рушник єднання».

Під керівництвом викладачів студенти займаються пошуково-дослідницькою роботою, готуючи доповіді до регіональної студентської  конференції: «Історія української вишивки», «Особливості весільного обряду Слобожанщини», «Фразеологія шлюбної обрядовості» (викладач Бєлякова Я.В.), «Письменники української діаспори» (Сковпін Є.В.).

Обладнано кабінет «Української мови та літератури», у якому втілені національні традиції, створено етнографічний куточок, де збираються українські рушники, посуд, знаряддя праці, елементи українського національного одягу.

Викладачі циклової комісії суспільствознавчих дисциплін при здійсненні складного процесу національно-патріотичного виховання використовують різноманітні форми роботи як на лекціях і семінарах, так і в позаурочний час. Це різноманітні дискусії, диспути, конференції, «круглі столи», «усні журнали». Наприклад, при вивченні теми «Україна в період незалежності» проводиться конференція з елементами презентації «Історія становлення та діяльності Народного Руху України» викладач (Мещеряков І.Ю.), диспут «Відродження незалежності України: закономірність чи випадковість» (Ласовська К.В.), «І.Мазепа як людина та історичний діяч» (Мещеряков І.Ю.). На семінарах створюються ситуації, коли студенти уявляють себе історичною особою і прогнозують свої дії в тій чи іншій ситуації, висловлюють свої позиції на прикладах життя, діяльності і боротьби за державу українських князів, видатних гетьманів, політичних та громадських діячів.

Вислухавши доповіді, навчально-методична рада ухвалила:

 1. Обговорити положення і завдання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді шляхом проведення конференції, круглого столу, семінару тощо, де розробити та запропонувати педагогічній раді коледжу конкретні заходи з реалізації Концепції в усіх сферах діяльності.

Відповідальний: Вітовська І.А., заступник директора з виховної роботи, Водолазська І.Г., заступник директора з навчальної роботи.

Термін: січень-лютий 2016 р.

 1. Продовжити проведення в коледжі тижня правової освіти (грудень) та запровадити проведення тижня національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків.

Відповідальний: ЦК суспільствознавчих дисциплін

Термін: щороку, починаючи з 2015-2016 н.р.

 1. Відзначити позитивний досвід  ЦК гуманітарних дисциплін з відзначення Дня української писемності та мови (листопад), урізноманітнювати заходи, проводити  спеціальні уроки, конкурси, фестивалі.

Відповідальний: ЦК гуманітарних дисциплін

Термін: щороку

 1. Залучати студентів та педагогічний колектив коледжу до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо)

Відповідальний: ЦК гуманітарних дисциплін

Термін: постійно

 1. Удосконалити навчальні програми варіативного складника змісту освіти, зокрема з літературної і громадської спадщини краю щодо посилення національно-патріотичного спрямування.

Відповідальні: Бєлякова Я.В., голова ЦК гуманітарних дисциплін, Мещеряков І.Ю., голова ЦК суспільствознавчих дисциплін

Термін: починаючи з 2016-2017 н.р.

 1. Продовжити роботу зі збору експонатів для кабінету українознавства «Українська світлиця» (каб. 46), залучати до цієї роботи студентів та педагогічний колектив коледжу.

Відповідальний: Бєлякова Я.В., завідувач кабінету, ЦК гуманітарних дисциплін

Термін: постійно

 1. Скоординувати програми національно-патріотичного виховання молоді з програмою відродження краєзнавчого руху, які акумулюють надбання країни на місцевому рівні. Результати пошукової роботи представляти на щорічній регіональній студентській конференції.

Відповідальні: Бєлякова Я.В., голова ЦК гуманітарних дисциплін, Мещеряков І.Ю., голова ЦК суспільствознавчих дисциплін

Термін: щороку

8. Створити цикл документальних фільмів з Історії України, присвячений видатним особистостям, звичкам, традиціям, українським ремеслам тощо і включити їх до освітніх програм.

Відповідальні: Мещеряков І.Ю., голова ЦК суспільствознавчих дисциплін

Термін: 2015-2016 р.р.

9. Організувати за участю студентів створення в соціальних мережах національно-патріотичних сторінок «Моє місто», «Моє село», «Мій рідний край» тощо.

Відповідальні: Мещеряков І.Ю., голова ЦК суспільствознавчих дисциплін

Термін: до квітня 2016 р.

10. Підготувати курси лекцій та методичні рекомендації для студентів присвячені тривалим державницьким традиціям України (Київська Русь, Велике Князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, Українська Народна Республіка, Гетьманат Павла Скоропадського тощо

Відповідальні: ЦК суспільствознавчих дисциплін

Термін: до 01 вересня 2016 р.

З третього питання методична рада заслухала Нєскородєву Н.О., голову циклової комісії, яка повідомила, що процес фізичного виховання в коледжі сприяє формуванню загальних компетенцій. Викладачі фізичного виховання при проведенні занять керуються нормативними положеннями, вимогами до фізичного навантаження студентів. Проведення спортивних ігор (футбол, волейбол, баскетбол) сприяє формуванню командного духу, згуртованості, відповідальності, почуття обов'язку перед командою. У грі фізичні, емоційні, розумові якості студентів включаються у творчий процес, при якому вони вступають в соціальну взаємодію, а значить, повинні оволодіти соціальними компетенціями. Особливу увагу викладачі приділяють загартовуванню особистості та особистій гігієні, попередженню негативних наслідків шкідливих звичок.

Формування здорового способу життя студента залежить також і від спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, позааудиторної роботи. Спартакіада коледжу серед популярних видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол), спортивні свята "Нумо, хлопці!", "День здоров'я", «Козацькі розваги», участь в міській спартакіаді, товариські зустрічі з командами інших навчальних закладів, підведення підсумків спартакіади – нагородження активних кращих студентів – все це проводять викладачі фізичного виховання протягом навчального року, і як наслідок ми бачимо, що у студентів зростає інтерес до певного виду спорту і до систематичних занять фізичною культурою і спортом.

Рішення навчально-методичної ради:

 1. Більш активно залучати студентів до занять фізкультурою та спортом у позааудиторний час.

     Відповідальні: ЦК фізичного виховання.

     Термін: постійно

 1. На заняттях з фізичної культури та фізичного виховання пропагувати здоровий спосіб життя та розповідати про негативний вплив шкідливих звичок.

     Відповідальні: ЦК фізичного виховання.

         Термін: постійно

 1. Виховувати у студентів потрібність у дотриманні правил особистої гігієни шляхом єдиних вимог до студентів та бесід на заняттях, годинах спілкування, особисто.

     Відповідальні: викладачі коледжу

     Термін: постійно

 1. Підготувати цикл лекцій щодо дотримання правил особистої гігієни та пропаганди здорового способу життя.

     Відповідальні: ЦК фізичного виховання.

         Термін: листопад 2015 р.

 1. Скласти план спортивних заходів для мешканців гуртожитку для занять фізкультурою та спортом у позааудиторний час.

     Відповідальні: керівник фізичного виховання

     Термін: листопад 2015 р.

 1. Здійснювати розподіл студентів за медичними показниками на початку навчального року шляхом видання наказу.

     Відповідальні: керівник фізичного виховання, медична сестра

         Термін: до 10 вересня щороку

 1. Клопотати перед адміністрацією коледжу про утеплення спортивного залу коледжу з метою дотримання в ньому температурного режиму у зимовий період.

     Відповідальні: керівник фізичного виховання

         Термін: листопад 2015 р.

 

Категорія: Методична рада | Додав: Admin (24.11.2015)
Переглядів: 571 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]