Головна » Статті » Викладачам » Методична рада

Засідання методичної ради Рубіжанського політехнічного коледжу від 20.05.2014

Порядок денний:

1. Про підсумки переддипломної практики та стан дипломування

Доповідачі: Проскурніна І.М., Скрипник А.Г., Рощина Т.О., Кармазина З.І., Болотін О.В., Бездоля Л.В.

2. Про підготовку навчально-методичного забезпечення державної атестації 2014 р.

                   Доповідач: Святошенко О.О.

3. Про підготовку пакетів ККР з дисциплін спеціальностей, які підлягають акредитації у 2015 р.

                   Доповідач: Ліннік Л.О.

4. Про рішення навчально-методичної ради ЛНУ від 05.02.14 р. та 05.03.14 р.

                   Доповідач: Ковнір Л.І.

5. Обговорення та затвердження положень з організації та проведення навчального процесу та навчально-методичної роботи

                   Доповідач: Ковнір Л.І.

6. Затвердження та рекомендація до друку збірок студентських наукових робіт

                   Доповідач: Хохлова О.І.

1. СЛУХАЛИ:

Проскурніна І.М., голову циклової комісії комп'ютерних дисциплін, яка доповіла, що базами переддипломної практики для спеціальності є: ПАТ «РКТК», ТОВ «Рубіжне-Агро», УПСЗН м. Рубіжне, ТОВ «Фреш-Ф’юче», НВП «Зоря», Рубіжанська центральна бібліотечна система, ІХТ ім. В.Даля, сільськогосподарський виробничо-обслуговуючий кооператив «Слобожанський», ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВР+», ПП «ІнтерГазСинтез» та інші приватні підприємства міста.     

Результати захисту:

 • успішність – 100%;
 • якість – 81,8%.

Всі теми дипломних проектів реальні. Об’єктом проектування є локальна обчислювальна мережа або програмний комплекс. 15 нових тем (68%):

 1. Організація багаторівневої архітектури локальної мережі на  базі контролеру домену Windows Server 2012
 2. Дослідження засобів адміністрування клієнт-серверних СУБД
 3. Програмний комплекс відеоспотереження та інформування користувача
 4. Програмний комплекс обліку результатів спортивних змагань
 5. Програмний комплекс «Відділ кадрів УПСЗН»
 6. Локальна обчислювальна мережа підприємства на основі обладнання Cisco
 7. Програмний комплекс «Заводська поліклініка»
 8. Розробка мультимедійного навчального курсу «Периферійні пристрої»
 9. Програмний комплекс «Міська бібліотека»
 10. Програмний комплекс «Утиліти адміністрування комп’ютерних мереж»
 11. Корпоративна мережа з підключенням віддалених філіалів фірми через  канали VPN
 12. Програмний комплекс «Утиліти адміністрування комп’ютерних мереж»
 13. Автоматизоване робоче місце коменданту гуртожитку
 14. Система обробки замовлень службою технічної підтримки підприємства
 15. Інформаційна безпека підприємства

СЛУХАЛИ:

Скрипник А.Г., голову циклової комісії загальнотехнічних та спецмеханічних дисциплін, яка у своєму виступі вказала, що переддипломна практика відбулася згідно графіка навчального процесу. Міста на підприємствах: КБК, ІнтерГазСинтез, ТОВ «Тандем ЛТД», ТОВ «Юркомцентр», ТОВ НВП «Зоря». Завдання студентами груп МД10А і МД10Б виконане у повному обсязі, в кількості 39 осіб допущені до захисту звіту.

Захист звітів відбувся згідно графіка з 22.04.14 р. – 25.04.14 р. з результатами успішності:

 • успішність – 100%;
 • якість – 77%.

У подальшому студенти працюють над виконанням дипломного проекту. Як вважають керівники практик, бажано, за місцем проходження практики вирішувати питання працевлаштування. Стосовно роботи в межах коледжу – розширити комп’ютерну базу (наявність робочих місць за комп’ютером) та слідкувати за справністю комп’ютерів.

СЛУХАЛИ:

Кармазину З.І., голову циклової комісії спецтехнологічних дисциплін, яка зазначила, що переддипломна практика в групі ТСД10 відбувалася в період з 17.03 по 23.04.2014 р. Бази практики: ТОВ НВП «Зоря» (3 чол.), ПАТ РКТК (6 чол.), НВП «Гарант Л тд К» (3 чол.), ТОВ «Юрком центр» (3 чол.), ТОВ РТЗ (1 чол.), Підприємство зі 100% іноземними інвестиціями «ІнтерГазСинтез» (4 чол.). Порушень графіку проведення переддипломної практики не було. Усі студенти виконали індивідуальні завдання, які відповідають темам дипломних проектів, та представили звіт виконаний в установленій формі. Захист звітів з переддипломної практики відбувся за графіком. Результати: успішність – 100%, якість – 85%.

На сьогоднішній день майже завершено дипломування. Від графіка виконання дипломного проекту відстають студенти Браньков О., Мартиненко А., та Борошенко А.

В поточному навчальному році оновлення тем дипломних проектів відбулося за рахунок використання удосконалених технологій. Два дипломних проекти (10%) ґрунтуються на технологіях, розроблених студентами спеціальності 5.05130110 під час технологічних та переддипломних практик в попередні роки. Удосконалення технологій стосується покращення властивостей полімерів, а також економії сировини з одночасним зниженням кількості відходів.

Переопрацьовано зміст дипломного проекту. Відповідно до останніх вимог переглянуто та розширено та виділено в окрему частину розділ «Охорона праці» (для обох спеціальностей). Внесені зміни в зміст розділів «Загальні положення» та «Технологія виробництва», зокрема значно розширена характеристика технології, яка лежить в основі обраного методу виробництва полімеру. Внесено зміни в графічну частину дипломного проекту. Плакат з таблицею техніко-економічних показників замінено на креслення загального виду машин для переробки полімерних матеріалів або найбільш відповідальних вузлів цих машин.

Переддипломна практика в групі ТПД10 проходила в період з 17.03.2014 до  27.04.2014.

     Бази практик:

 • ПП «Литвин» - 3студента;
 • ПОА завод «Пролетарій» - 1 студент;
 • ЦЗЛ «РТИ» – 1 студент;
 • ТОВ «РТЗ» - 1 студент;
 • ТОВ НПП «Колор» - 2 студента;
 • Філіал РПК ТОВ «Тандем ЛТД» - 1 студент;
 • ТОВ «Пинта» - 2 студента;
 • ПП «Недбайло» - 1 студент;
 • ПАТ РКТК – 4 студента;
 • ТОВ «Східно-українська компанія» - 1 студент;
 • НВТ «Гарант ЛТД» - 1 студент.

     Порушень графіку проведення переддипломної практики не було. Усі студенти виконали індивідуальні завдання, які відповідають темам дипломних проектів, та представили звіт виконаний в установленій формі. Захист звітів з переддипломної практики відбувся за графіком.

     Результати захисту переддипломної практики:

 • успішність – 100%;
 • якість – 88,89%.

     Від графіка виконання дипломного проектування студенти не відстають. Оновлення тем на дипломне проектування відбулося завдяки удосконалення технологій виробництва і проходження практики на:

 • Філіал РПК ТОВ «Тандем ЛТД»;
 • ТОВ «РТЗ»;
 • ТОВ «Пинта»;
 • ТОВ «Східно-українська компанія».

   Нова тематика дипломних проектів складає 44,45% (8студентів).

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Прийняти доповіді голів випускових циклових комісій до відома.
 2. Цикловій комісії комп'ютерних дисциплін при складанні тем дипломних проектів спеціальності «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» на 2014-2015 н.р. залишити пропорцію між темами з програмування та темами з комп'ютерних мереж.

Відповідальний: Проскурніна І.М.

Термін: 2014-2015 н.р.

 1. Використовувати результати студентських науково-дослідницьких робіт попередніх років у курсовому та дипломному проектуванні.

Відповідальний: Кармазина З.І.

Термін: постійно

 1. Розширити тематику індивідуальних завдань під час переддипломної практики щодо використання новітніх технологій у будівництві.

Відповідальний: Болотін О.В.

Термін: постійно

2. СЛУХАЛИ:

Святошенко О.О., голову циклової комісії економічних дисциплін, яка у своєму виступі висвітлила наступне: В 2013-2014 навчальному році проходять державну атестацію студенти випускних груп спеціальностей «Товарознавство та комерційна діяльність» (20 студентів), «Економіка підприємства» (16 студентів), «Бухгалтерський облік» (17 студентів).

         Для навчально-методичного забезпечення державної атестації викладачами циклової комісії економічних дисциплін були розроблені своєчасно білети з кожної спеціальності з урахуванням вимог «Засобів діагностики якості освіти» та оформлені за формою № Н-5.05, затвердженою наказом № 384 МОН України 29.03.2012. Білети з усіх трьох спеціальностей були розглянуті та ухвалені на засіданні ЦК економічних дисциплін 15 травня 2014 року (протокол № 9) та затверджені заступником директора з НР 16 травня.

         Окрім білетів до проведення державної атестації в цикловій комісії є в наявності методичні вказівки до організації та проведення Комплексного державного екзамену з кожної спеціальності, які включають наступні розділи:

1. Підготовку до Державного комплексного екзамену зі спеціальності.

2. Організацію і проведенняДержавного комплексного екзамену.

3. Підведенняпідсумків Державного комплексного екзамену.

4. Перелік питань, задачі і тести з дисциплін, які виносяться на Державнийкомплекснийекзамен.

5. Додаткові питання до Державного комплексного екзамену.

6. Літературу для підготовки до Державного комплексного екзамену.

         Також головою ЦК Святошенко О.О. своєчасно були розроблені і затверджені заступником директора з НР графіки проведення Державних комплексних екзаменів у випускних групах ТД11, БД11, ЕПД11 та консультацій з дисциплін, винесених на ДКЕ, які включають дати, місце, час проведення та склад Державних екзаменаційних комісій. Графіки  доведені до відома викладачів і студентів випускних груп.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вважати роботу ЦК економічних дисциплін з підготовки навчально-методичного забезпечення державної атестації випускних груп спеціальностей «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Товарознавство та комерційна діяльність» в 2013-2014 н.р. виконаною своєчасно і в повному обсязі.

2. Ознайомити з графіками проведення Державних комплексних екзаменів та консультацій студентів груп ЕПД11, БД11, ТД11 викладачів ЦК економічних дисциплін, голів та членів ДКК.

Відповідальні: Стеценко І.А., Святошенко О.О.

3. Своєчасно забезпечити Державні кваліфікаційні комісії необхідною документацією до Комплексного державного екзамену.

Відповідальні: Стеценко І.А.

4. Розглянути звіти про роботу ДКК на засіданні циклової комісії та врахувати побажання та зауваження у подальшій діяльності.

                     Відповідальні: Стеценко І.А., Святошенко О.О.

3. СЛУХАЛИ:

Ліннік Л.О., завідувача технологічного відділення, яка доповіла, що зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» підготовлено пакети ККР з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Основи філософських знань», «Органічна хімія», «Фізична і колоїдна хімія», «Мікробіологія і фізіологія», «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», «Торговельно-технологічне обладнання», «Технологія виробництва кулінарної продукції». Пакети оформлено належним чином, відповідно до вимог коледжу рецензії в наявності. Потребують доопрацювання пакети ККР з дисциплін «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства», «Торговельно-технологічне обладнання».

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Прийняти інформацію Ліннік Л.О., завідувача технологічного відділення до відома.
 2. Доопрацювати пакети ККР з дисциплін «Торговельно-технологічне обладнання», «Організація виробництва в закладах ресторанного господарства» відповідно до вимог коледжу.

         Відповідальні: Гайдаш Л.І., викладач циклової комісії хіміко-технологічних дисциплін

         Термін: до 01.09.2014 р.

3.СЛУХАЛИ:

Ковнір Л.І., заступника директора з навчально-виробничої роботи, яка ознайомила методичну раду з рішеннями навчально-методичної ради ЛНУ від 05.02.14 р. та 05.03.14 р.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію Ковнір Л.І.

4.СЛУХАЛИ:

Ковнір Л.І., яка доповіла про рішення навчально-методичної ради ЛНУ у квітні-травні 2014 р

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Інформацію Ковнір О.М. прийняти до відома.

5. СЛУХАЛИ:

Ковнір Л.І., яка доповіла про роботу над проектами Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації студентам та слухачам ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» та Положення про порядок створення та організацію роботи державної кваліфікаційної комісії у ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» й запропонувала затвердити Положення в остаточному вигляді (Додаток 1, 2).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації студентам та слухачам ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

2. Затвердити Положення про порядок створення та організацію роботи державної кваліфікаційної комісії у ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

5. СЛУХАЛИ:

Хохлову О.І., методиста, про рекомендацію до друку збірника матеріалів ІХ регіональної науково-практичної студентської конференції «УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ. ДУХОВНІСТЬ. МОРАЛЬ. ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ» та збірника матеріалів ІХ регіональної науково-практичної студентської конференції «Крок у науку».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендувати до друку збірник матеріалів ІХ регіональної науково-практичної студентської конференції «УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ. ДУХОВНІСТЬ. МОРАЛЬ. ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ» та збірник матеріалів ІХ регіональної науково-практичної студентської конференції «Крок у науку».

Категорія: Методична рада | Додав: Admin (06.11.2014)
Переглядів: 563 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]