Головна » Статті » Викладачам » Методична рада

Засідання методичної ради Рубіжанського політехнічного коледжу від 31.03.2016

31.03.2016 р. у Рубіжанському політехнічному коледжі відбулося чергове засідання методичної ради, на розгляд якої було винесено наступні питання:                                                 

1. Про організацію, методичне забезпечення та проведення навчальних і виробничих практик, аналіз їх ефективності та результативності зі спеціальностей «Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів», «Виробництво високомолекулярних сполук».

2. Організація самостійної роботи студентів з використанням елементів дистанційного навчання.

3. Про підготовку до Днів науки-2016.

            З першого питання виступила Кармазіна З.І., голова циклової комісії спецтехнологічних дисциплін, яка доповіла, що навчальні плани спеціальностей 5.05130110 та 5.01130107 передбачають практичне навчання,яке складається з 6 навчальних практик («Техніка лабораторних робіт», «Органічний синтез», «Технічний аналіз», «Спецтехнологія», які проводяться в коледжі і  2 практики: ознайомча і на одержання робочої професії, які проводяться на підприємствах) та 2 виробничі практики (технологічна і переддипломна, які проводяться на підприємствах). Студенти проходять практики протягом навчання на 2-4 курсах. Кожна з перелічених практик має свої завдання та рівень складності і виконується згідно з терміном зазначеним в графіку навчального процесу. Усі практики мають належне методичне забезпечення. Час від часу в зміст лабораторних практикумів вносяться зміни згідно зі змінами в змісті теоретичних частин дисциплін. При проведенні навчальних практикумів студенти виявляють більшу активність ніж на лекціях часто мають кращі оцінки. 

Навчальні практики, які проходять на виробництвах можна вважати підготовчим етапом до виробничих практик. В більшості випадків, ознайомча практика відбувається у вигляді екскурсій на підприємства профіль яких відповідає майбутній спеціальності студентів. Підсумковим результатом навчальної практики на одержання робочої професії є здача іспиту на робочий розряд. Раніше цей іспит студенти, як і працівники підприємства, здавали на підприємстві. В теперішній час, коли підприємства не мають ліцензій для прийому іспиту у сторонніх осіб, студенти складають цей іспит в коледжі. Для цього наказом директора коледжу створюється комісія до складу якої входять два викладача: спецдисциплін та голова комісії – досвідчений працівник підприємства (начальник цеху, завідуючий лабораторією, тощо)  відповідного напрямку.

Виробничі практики мають необхідне методичне забезпечення.

Сьогодні, коли хімічна галузь знаходиться в глибокому занепаді, в більшості випадків виробничі практики носять формальний характер, бо підприємства не мають ніякої зацікавленості навіть в безкоштовній робочій силі. Від адміністрації коледжу та викладачів-керівників практики від коледжу, в цій ситуації, мало що залежить. Ця проблема потребує  вирішення на державному рівні. В кращому випадку практика – це оглядові екскурсії по підприємству. Як правило, такі екскурсії проводять провідні спеціалісти підприємства, тому студенти мають можливість з’ясувати незрозумілі питання. Крім того, студенти мають доступ до реальної технічної документації, що сприяє покращенню якості виконання курсових і дипломних проектів. А якщо екскурсія припадає на період, коли підприємство випускає продукцію студенти мають можливість спостерігати за ходом технологічного процесу.

Методична рада постановила:

1. Прийняти інформацію Кармазіної З.І. до відома.

2. Визнати роботу викладачів циклових комісій хіміко-технологічних дисциплін та спецтехнологічних дисциплін з розробки та удосконалення навчально-методичного забезпечення та організації практичного навчання зі спеціальностей «Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів», «Виробництво високомолекулярних сполук» задовільним.

3. Клопотати перед адміністрацією коледжу про зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази навчальних практик спеціальностей «Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів», «Виробництво високомолекулярних сполук»

З другого питання методична рада заслухала звіти Рудої О.О., голови ЦК спецелектротехнічних дисциплін, та Усачової О.М., голови ЦК хіміко-технологічних дисциплін, які доповіли про організацію самостійної роботи студентів з використанням елементів дистанційного навчання в циклових комісіях. У зв’язку із тенденціями комп’ютеризації усіх сфер діяльності людини також, сьогодні ще додається: робота з персональним комп’ютером, роботи з електронними версіями дидактичних матеріалів, пошук необхідної інформації в мережі Інтернет. Нові підходи до організації навчання, а саме використання дистанційних технологій вимагають суттєвого переосмислення і коректування традиційних форм та переведення їх в дистанційні форми. Крім того, при використанні елементів дистанційного навчання відкривається можливість індивідуалізувати процес навчання. Викладач залежно від ситуації може оперативно реагувати на запити студента, застосовувати гнучку, індивідуальну методику навчання, пропонувати йому додаткові, орієнтовані на студента начальні матеріали. Часу, що відводиться на консультації з викладачем, деколи буває недостатньо, тому дуже зручно студентові і викладачеві спілкуватися і вирішувати виникаючі питання через мережу Інтернет.

            Викладачі циклової комісії спеціальних електротехнічних дисциплін використовують електронну пошту (мережі Інтернет)  для пересилання методичних матеріалів з курсового, дипломного проектування, відгуків з практик. Викладачі мають електронні варіанти завдань для самостійної роботи студентів, яка передбачається у навчальній програмі дисциплін. Користування такими методичними розробками виконується також і засобами електронної пошти. Переваги такого способу спілкування в тому, що це зручно для студентів та викладачів.

Проблеми при організації самостійної роботи студентів з використанням елементів дистанційного навчання:

  1. недостатнє забезпечення навчальною і методичною літературою з використанням інформаційних комп’ютерних технологій; зокрема, комп’ютерних освітніх середовищ;
  2. підвищення рівня комп’ютерного користувача викладачами комісії

Викладачі циклової комісії хіміко-технологічних дисциплін мають електронні варіанти лекцій, методичних вказівок до ПЗ, ЛЗ, СЗ, СР, КР, КП, практик, додатковий матеріал і мають можливість видати студентам електронні варіанти навчальних посібників.

Всі викладачі мають електронну пошту, за допомогою якої можна налагодити спілкування між викладачем і студентом: обмін інформацією і документами, необхідними для начального процесу, розсилка навчальних завдань і матеріалів, консультації з виконання курсових робіт, практик, іспитів, рефератів.  Але, головний засіб спілкування, -  соціальні мережі.

Переваги: можливість навчатися у будь-який час (в період відсутності по хворобі, маючи дозвіл на вільне відвідування занять, у вихідний день); студентам не потрібно турбуватися про те, що вони відстануть, завжди можна: проконсультуватися швидше, ніж отримати особисту консультацію; доступність навчальних матеріалів; зручність, як для викладача, так і для студента, індивідуальний підхід до кожного студента

Недоліки: особистий контакт мінімальний, відсутність можливості виходу в Інтернет, а також відсутність бажання.

Заслухавши доповідачів, методична рада постановила:

1. Визнати роботу циклових комісій спецелектротехнічних дисциплін та хіміко-технологічних дисциплін організації самостійної роботи студентів з використанням елементів дистанційного навчання задовільною.

2. Викладачам циклової комісії спецелектротехнічних дисциплін ширше використовувати можливості дистанційного навчання при організації СРС з теоретичних дисциплін.

3. Продовжити роботу над розширенням використання методів та технологій дистанційного навчання у навчальному процесі (конференції, віртуальні лабораторні роботи, екскурсії та т.ін.), формувати електронні бази даних для організації самостійної роботи студентів, впроваджувати технології дистанційного контролю знань студентів.

Хохлова О.І., методист,  ознайомила присутніх з планом проведенням у квітні 2016 р. Днів науки у ВП «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Категорія: Методична рада | Додав: Admin (04.04.2016)
Переглядів: 265 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]